Table of contetns

Предговор

Съкращения в коментара към старобългарския текст

Поправки на Северяновото издание

Гръцки извори на Сборника (основни текстове и разночетения)

Книгопис за Сборника

Тематичен показалец на книгописа

Именен показалец

Основни извори за книгописа

Съкращения в книгописа

Извори на библейски цитати

Състав на Сборника по глави

Details
Publisher Prof. Marin Drinov Academic Publishing House
Language Bulgarian
Pages 564
Illustrations b/w figures
Binding hardback
Creation date 1982
Size 21 х 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset