Old and New Slavonic Recensions: Translations, Editions, Revisions, Literary-language Peculiarities. Author: Elka Mircheva. Language: Bulgarian

 

Table of contents

Въведение

Първа глава. Общи постановки

Втора глава. Мъчение на св. четирисет мъченици от Севастия (BHG 1202)

Трета глава. Благовещение на Св. Богородица (PG 60: 755-760; BHG 1085c; CPG 4628; Aldama 54)

Четвърта глава. Слово за Благовещение на Св. Богородица (PG 50: 791-796; BHG 1128f; CPG 4519; Aldama 389)

Пета глава. Чудото на св. арх. Михаил в Хоня (BHG 1282)

Шеста глава. Житието на св. Кодрат Никомидийски (BHG 359)

Изводи

Цитирана литература

Приложение 1. Мъчение на св. четирисет мъченици от Севастиа, новоизводен превод по БАН 85

Приложение 2. Слово за Благовещение, новоизводен превод по препис БАН 85

Приложение 3. Слово за Благовещение, новоизводен превод по БАН 85

Приложение 4. Чудото в Хоня по Панегерика на Мардарий, РМ 4/5, който представлява новоизводна редакция на преславския староизводен превод

Приложение 5. Слово за Благовещение на св. Богородица по трите славянски преводя и гръцките текстове

Приложение 6. Дамаскинска преработка на Мъчение на св. четиресет мъченици от Севастия от XVIII в.

Приложение 7. Дамаскинска преработка на Мъчение на св. четиресет мъченици от Севастия от XVIII в.

Приложение 8. Чудото в Хоня със св. арх. Михаил по четири преписа (Герм., НБКМ 1039, Иер., Троицки), представляващи трите старобългарски преславски варианта на превода и гръцкия оригинал

Details
Publisher Valentin Trayanov
Language Bulgarian
Pages 398
Illustrations
Binding hardback
ISBN 978-954-9928-73-0
Creation date 2018
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset