The Commentary of The Book of Daniel by Hippolytus of Rome in the Old Church Slavonic Translation. Author: Ivan Iliev. Language: Bulgarian with a summary in English

 

Table of contents

Увод

І. Св. Иполит Римски и неговото творчество във византийската и в славянската книжнина

І.1. Личността на св. Иполит Рилски

І.1.1. Жизнен път

І.1.2. Творчество

І.2. Старозаветната Книга на пророк Даниил  съдържание и значение

І.3. Същност и структура на Иполитовото тълкувание върху Книга на пророк Даниил

І.4. Тълкувание върху Книга на пророк Даниил на Иполит Римски във византийската и в славянската традиция

ІІ. Иполитовото тълкувание върху Книга на пророк Даниил: текстологическо проучване

ІІ.1. Източници

ІІ.1.1. Славянски преписи

ІІ.1.2. Гръцки преписи

ІІ.2. Взаимоотношение между славянските преписи

ІІ.3. Мястото на девтероканоничната книга за Сусана и двамата старци от гледна точка на текстологията

ІІ.4. Проблематика на стиховете от старозаветната Книга на пророк Даниил в ИТКПД

ІІ.5. Сравнително проучване на взаимоотношението между старобългарския превод и гръцкия първообраз

ІІІ. Особености на превода на Иполитовото тълкувание върху Книга на пророк Даниил

ІІІ.1. Лексикална вариативност при превода на ИТКПД

ІІІ.2. Някои характеристики на превода на ИТКПД

ІІІ.3. Лексеми с неславянски произход

ІІІ.4. Някои морфосинтактични особености

ІІІ.5. Hapax legomena

ІІІ.6. Редки лексеми в ИТКПД, характерни за определен кръг паметници

ІV. Рецепцията на Иполитовото тълкувание върху Книга на пророк Даниил през следващите векове

ІV.1. Текстове с името на Иполит Римски в старобългарската книжнина

ІV.1.1. Откъсите с името на Иполит Римски в Симеоновиясборник (Изборник от 1073 г.)

ІV.1.2. Откъсът с името на Иполит Римски в историко-апокалиптичната литература

ІV.2. Рецепцията на Иполитовото тълкувание в руската традиция XIIXIII век

ІV.2.1. Повест временных лет, трета редакция

ІV.2.2. Изборник от ХIII век (Q.п.І.18)

ІV.3. Рецепцията на Иполитовото тълкувание в руската традиция XVXVII век

ІV.3.1. Ролята на митрополит Киприан за появата на ИТКПД през XVXVII век

ІV.3.2. Иполитовото тълкувание в ръкопис Унд. 1, ХV век (ок. 1423 г.)

ІV.3.3. Хронографската палея и Иполитовото тълкувание

ІV.3.4. Иполитовото тълкувание в руските хронографи

ІV.3.5. Иполитовото тълкувание в Тихонравовия хронограф

ІV.3.6. Книга на пророк Даниил във Великите чети-минеи

ІV.3.7. Ръкопис от сбирката на Московската духовна академия № 217, ХVI век

ІV.3.8. Иполитовото тълкувание и старообрядческата традиция

ІV.4. Рецепцията на Иполитовото тълкувание в Галиция и Молдова през XVIXVII век

ІV.4.1. Иполитовото тълкувание в ръкопис АП 138 от Национална научна библиотека в Лвив, ХVІ век

ІV.4.2. Иполитовото тълкувание в ръкопис от Букурещкия държавен архив №741, ХVХVI век

ІV.4.3. Иполитовото тълкувание в ръкопис от Националната библиотека във Варшава, № Акс. 2743, ХVIХVII век

Заключение

Библиография

Съкращения

Приложения

Издание на текста

Речник-индекс

Summary in English

Details
Publisher Publishing Centre "Boyan Penev"
Language Bulgarian with a summary in English
Pages 628
Illustrations b/w and color figures
Binding hardback
ISBN 978-954-509-580-1
Creation date 2017
Size 16 x 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset