The War in Western Europe during the Middle Ages (5th16th c.)
Войната в Западна Европа през средните векове (V
XVI в.)
Language: Bulgarian. Category: Medieval Europe

 

      The book reviews the ideology, strategy, tactics and armaments of Medieval Western Europe from the end of the Western Roman Empire to the Italian Wars. The edition presents the military history in the context of political events with the most famous battles, military campaigns and weapons during the given period.

 

Table of contents

Въведение

I. Увод в изворите и историографията

1. Кратък преглед на изворите

2. Кратък историографски преглед

3. Интернет ресурси

II. Християнството между войната и мира

1. Идеология на войната през Античността

2. Ранното християнство и войната

3. Свети Августин Блажени и войната

4. Еволюцията на идеите за войната в периода XXV в.

III. Войната от края на Западната Римска империя до викингските нашествия (VX в.)

1. Вандали

2. Бургунди

3. Алани

4. Свеви

5. Вестготи

6. Остготи

7. Лангобарди

8. Англо-саксите и техните нашествия в Британия

9. Франките

10. Арабското завоевание на Пиринейския полуостров и началото на християнската реконкиста

11. Викингите и техните нашествия

12. Маджарските нашествия

13. Големите битки от Великото преселение до края на викингските и маджарските нашествия (V  нач. на XI в.)

IV. Войната и мирът от края на викингските нашествия до края на Англо-шотландските войни (XIXIV в.)

1. Поява и същност на рицарството

2. Кастелите

3. Обсадите

4. Войната в кралство Франция XXIII в.

5. Войната в кралство Англия и Британските острови XXIII в.

6. Войната в Свещената римска империя и на Апенините XXIII в.

7. Реконкистата на Пиринейския полуостров

8. Рицарско-монашеските ордени

9. Въоръжението в периода XXIII в.

V. Войната в Западна Евроа (XIVXVIв.). От Фландърските до Италианските войни

1. Войните за Фландрия от първата пол. на XIV в.

2. Стогодишната война (13371453 г.)

3. Войната в Италия XIVXV в. Епохата а кондотиерите

4. Хуситските войни (14201437 г.)

5. Войните на розите (14551458 г.)

6. Войната на Иберийския полуостров през XIVXV в. Краят на реконкистата

7. Швейцарската пехота излиа на бойното поле. Ландскнехтите в Германия

8. Въоръжението в перида XIVXV в.

Речник на използваните термини и понятия

Приложение: въоръжение и обсадни машини

 

Details
Publisher St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo
Language Bulgarian
Pages 208
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-524-623-4
Creation date 2008
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset