Thousand Years from the Battle of Belasitsa and the Death of Tsar Samuil (10142014): Collection of Papers
Language: Bulgarian. Category: First Bulgarian Kingdom

 

Table of contents

Предговор

В. Гюзелев. Бележки върху историята на България по времето на комитопулите, царете Роман-Симеон и Самуил и техните наследници (9711018 г.)

П. Ангелов. Сравнения на цар Самуил с други исторически личности във византийската книжнина

Д. Поливяний. Средновековна България през IXX век: Изток и Запад

Т. Томов. Битката при Ключ, 1014 г.

И. Илиев. Добавките на Михаил Деволски към Хрониката на Йоан Скилица и борбата на българите с Византия през XXI век

И. Петкова. Цар Самуил и богомилите

А. Николов. Около прозвището на Василий II „Българоубиец“

П. Павлов. Цар Самуил  от битката при Ключ до смъртта му в Преспа (29 юли  6 октомври 1014 г.)

Кр. Кръстев. Египетски извори за гибелта на Самуиловите приемници

Г. Николов. (Пра)българската държавна традиция в Самуилова България (краят на Х  началото на XI в.)

Р. Йорданов. Заговорът на Елемаг и Гавра през 1019 г.

А. Чолева-Димитрова. Топонимията на село Ключ, Петричко, като исторически извор

И. Карачорова. Епиграфски паметници, свързани с цар Самуил

Г. Митрев. За Самуиловата крепост и битката в Ключката клисура от 1014 г.

Цв. Комитова. Укреплението на хълма Самуилова крепост  централно звено от преградната стена  „дема“ при Беласица

В. Нешева. Фортификационната система на Мелник през управлението на българския цар Самуил (9971014)

М. Василева. Димка Серафимова и приносът й в изследването на средновековната история на Пиринския край

Н. Марков. Българската автокефална архиепископия в Охрид, 10181767 г.  изложба на Националния исторически музей

С. Аризанова. Самуилова България в изследванията на българската медиевистика в периода от края на Втората световна война до днес. Библиография

Използвани съкращения

Хиляда години от битката при Беласица и от смъртта на цар Самуил (1014–2014)

Details
Publisher Gutenberg
Language Bulgarian
Pages 264
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-619-176-049-7
Creation date 2015
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset