History of the Translation Movement in the Abbasid Caliphate (8th10th centuries)
Author: Mariana Malinova. Language: Bulgarian

 

Table of contents

Увод

Фактори за развитие на превода

Центрове на преводаческата активност и техните представители

Източните провинции на Византия и арабското нашествие

Александрия

Елинизирани центрове в Хузистан и Месопотамия

Джундисабур

Харран

Рационалната теология и практиката на словесните двубои

Рационалната теология

Теологичният спор

Етапи в развитието на преводаческото движение

Преводът при Умаядите (661—750)

Преводът при Абасидите (750—1258)

Халифът ал-Мансур (754—775) и начало на преводаческото движение

Халифът ал-Махди (775—785) и борбата с еретиците

Халифът Харун ар-Ришад (786809)

Халифът ал-Мамун (813—833) и разцвет на рационалната теология на муатазилизма

Халифът ал-Мамун и изпитанието ал-михна

Преводът при халифите ал-Муатасим (833842) и ал-Уасик (842847)

Халифът ал-Мутауаккил (847861) и възстановяване на сунитската идеология

Преводаческото движение след ал-Мутауаккил. Преводът при Буидите

Халифът ал-Муатадид (892902)

Преводът като процес

Професия преводач. Екипи преводачи

Преводи на медицинска литература: на Хунайн ибн Исхак (809873)

Преводите на философски произведения: ал-Кинди (поч. 873) и на Яхия ибн Ади (поч. 974)

Преводачески метод и критика на превода

Етапи на преводаческия процес: Хунайн ибн Исхак

Теоретични проблеми и критика на превода: ал-Джахиз, Абу Бишр Матта и ас-Сирафи

Заключение

Приложения

Библиография

Географски показалец

Именен показалец

История на преводаческото движение в абасидския халифат (VIII–X век)

Details
Publisher Gutenberg
Language Bulgarian
Pages 264
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-617-132-0
Creation date 2012
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset