Arabs in Sicily (9th11th c.): Conquest, governance and cultural interactions
Арабите в Сицилия (IX—XI в.). Завоюване, управление и културни взаимодействия
Category: Medieval historyNear EastArabian Studies
Language: Bulgarian

 

     The study centers on the period of Muslim conquest of Sicily (9th11th century). The first part presents the Byzantine rule, the Arab offensive in the Mediterranean and the hostilities between Byzantium and the Arabs of the island. The second part details the methods of governance and institutional life in the Arab period. It outlines similarities with Islamic possessions outside Sicily, as well as the characteristics of local government and local community. The third part identifies seven topics related to the island's intercultural relations, interactions with external Christian and Muslim lands, as well as the preserved material heritage.

 

Table of contents

Въведение

Глава първа. Арабите в Средиземноморието и завоюването на Сицилия

1. Остров Сицилия под византийско управление (535827)

2. Арабската експанзия в Средиземноморието (VIIVIII в.)

3. Арабските походи към Сицилия преди 827 г.

4. Завоюването на Сицилия (827902)

4.1. Войската и военачалниците на мюсюлманите

4.2. Сражения и обсади по суша

4.3. Военни действия по море

5. Причини за продължителността на войната

Глава втора. Арабското управление

1. Управляващите династии

1.1. Аглабиди (827909)

1.2. Фатимиди (909948)

1.3. Калбиди (9481052/3)

1.4. Смутните времена и настъплението на норманите (10531091)

2. Методи на управление и организация на обществения живот

2.1. Съдебна система

2.2. Данъчна система

2.3. Съвет на старейшините (ал-шурā)

2.4. Монетосечене

2.5. Рибāти

2.6. Училища

2.7. Затвори

3. Общественият живот на немюсюлманите

Глава трета. Културни взаимодействия и културно-историческо наследство

1. Завладяването на Сицилия през погледа на християните

2. Религиозната среда  отношенията между мюсюлмани и християни

3. Арабска Сицилия през погледа на евреите

4. Сицилия като част от дāр ал-ислāм

5. Отношенията с външния немюсюлмански свят

6. XI век  новите завоеватели и демографските промени

7. Културно-историческото наследство от арабския период в Сицилия

Заключение

Списък на съкращенията

Библиография

Индекс на имената и термините

Арабите в Сицилия (IX–XI в.). Завоюване, управление и културни взаимодействия

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 200
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-07-4908-2
Creation date 2020
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset