The war and peace in the Kingdom of France during the First Capetians (9871137)
Language: Bulgarian. Category: Medieval Europe

 

      The study explores the reign of the first Captains through the prism of the war and peace. The lower chronological border is 987 and the upper marks the end of King Louis VI reign (11081137). The territorial scope covers the lands north of the Loire River, since the influence of the first Capetions south of the river is weak.

 

Table of contents

Увод

1. Предмет на изследване

2. Хронологически и териториални граници

3. Основни цели и задачи

4. Извори

4.1. Наративни извори

4.2. Юридически извори

4.3. Документални извори

5. Изследвания

5.1. Изследвания върху политическите и социално-религиозните проблеми в епохата на първите Капетинги

5.2. Изследвания и дискусии по проблемите на войната и мира в периода XXII век

5.3. Изследвания и дискусии върху Божия мир (Pax Dei)

Глава първа. Политически, социални и религиозни промени в края на X и през XI век

1. Упадък на Каролингската система

2. Териториалнополитическата фрагментация

2.1. Кралският домен: Ил дьо Франс

2.2. Бретан

2.3. Анжу

2.4. Нормандия

2.5. Фландрия

2.6. Блоа и Шампан

2.7. Бургундия

2.8. Аквитания

2.9. Югът

3. Рицарството и кастеланите

3.1. Рицарството

3.2. Появата на кастелите. Кастеланите

4. Правосъдието, арбитражът и частните войни

4.1. Промените в съдебната ситема. Арбитражът и кралското правосъдие

4.2. Сеньориалното и църковното правосъдие

4.3. Насилието и частните войни

5. Църквата и светското общество

5.1. Първите Капетинги, териториалните владетели и Църквата

5.2. Църквата, светските сеньори и манастирската реформа

Глава втора. Войната при управлението на първите Капетинги

1. Идеологията

1.1. Идеология на войната през Античността

1.2. Ранното християнство и войната

1.3. Свети Августин Блажени и войната

1.4. Еволюцията на идеите и за войната в периода XXII век

2. Фактите

2.1. Характерни особености на войната през Каролингската епоха

2.2. Войната при управлението на първите Капетинги

2.3. Териториалните владетели и войната

3. Анализът

3.1. Терминология и типология

3.2. Подготовка

3.3. Логистика

3.4. Продължителност

3.5. Състав на войските

3.6. Численост на войските

3.7. Въоръжение

3.8. Боен ред

3.9. Бойно знаме (хоругва)

3.10. Укрепленията. Архитектура и роля във военните кампании

3.11. Обсадите

3.12. Битките

3.13. Жертвите

3.14. Плен и откуп

3.15. Войната, светците и народностното съзнание

Глава трета. Мирът при управлението на първите Капетинги

1. Идеологията

1.1. Ранното християнство и мирът

1.2. Свети Августин Блажени и идеологията на мира

1.3. Идеологията на мира в периода XXIII век

2. Фактите

2.1. Божият мир и Божието примирие

2.2. Светският мир

3. Анализът

3.1. Терминология на мира

3.2. Типология на мира

3.3. Механизми на мира

3.4. Ритуали на мира

Заключение

Използвани съкращения

Библиография

Карти

Войната и мирът в кралство Франция при първите Капетинги 987–1137 г.

Details
Publisher St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo
Language Bulgarian
Pages 324
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-524-513-8
Creation date 2006
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset