Volga Bulgaria and Kazan Khanate: Myths and Legends of the Peoples in the Middle Volga Region
Волжская Булгария и Казанское ханство. Сказания и легенды народов Среднего Поволжья
Language: Bulgarian with summaries in English and Russian
Category: Volga Bulgaria

 

    The present edition contains myths and legends of the Volga Bulgarians who in the 9th10th century established a specific cultural model that existed until the mid-16th century in the Middle Volga region.

 

Table of contents

Ц. Степанов. За „другите“ български легенди

Към читателите

Легенда за сътворението на света

Пътят към Средна Волга

Предание за град Болгар

Волжките българи приемат исляма

Бакширите и религията на Мохамед

Пратеникът на Пророка

Основаването на град Болгар

Потомцие на Искандер

Битът на Чувашите

Чудесата на лечителя Абу Сина

Медресето на Туйбике

Владетелите на Волжка България според древни ръкописи

Как било избрано мястото за построяването на Казан

Биляр и билерите

Съкровищата на билярския владетел

Как бил създаден 12-годишният циклов календар

Башкирска легенда за намирането на цикловия календар

В защите на родината

Скалата Азан-таш

Завоюването на българите от татарите

Чувашките торхани

Опожаряването на Биляр

Дванадесетте български девойки-звезди

Неизгарящата принцеса

Аксак Тимур и крахът на Биляр

Езерото Кабан

Езерото Рабига

Името „Казан“

Змеят Аждаха

Прокобата на Казан

Знамението

Похитената чувашка принцеса

Двубоят на жребците

Богатирът Сарие

Последният чувашки цар

Красивата царица Сююмбике

Хитростта на цар Иван Грозни

Дяволското (Чортовото) градище

Строителството на Свияжск

Завладяването на Казан

Чура Батир

Щурмът на Казан

Царят вълшебник и падането на Казан

Светиците от местността Три тополи

Съкровищата на Казанското царство

Заключение

Бележки

Литература

Показалец

Резюме на руски език

Резюме на английски език

Волжка България и Казанското ханство

Details
Publisher Letera
Language Bulgarian with summaries in English and Russian
Pages 122
Illustrations b/w and color figures
Binding hardback
ISBN 978-954-516-946-5
Creation date 2011
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset