The Great Bulgaria on Volga River during the Middle Ages
Language: Bulgarian. 
Category: Volga Bulgaria

 

Table of contents

Извори и историография

Образът на Волжка България в българската историческа наука

Старата Велика България

Басейнът на Средна Волга до появата на българите

Преселение на българите към Волга. Първи археологически следи

Раждането на Волжка България. Територия, етнически състав, религия

Военното изкуство на на Волжка България. Войни и дипломация

Градовете на на Волжка България. Представителна и култова архитектура

Стопанска култура. Монетосечене

Бит и ежедневие

Културата на на Волжка България

Вместо заключение: за Златната орда, Казанското ханство и края на българската епоха по Средна Волга

Извори и литература

Извори за историята и култура на волжките българи

Мъдростта на Средна Волга. Легенди и исторически предания

Хронологична таблица

Великата България на Волга през средните векове

Details
Publisher Prosveta
Language Bulgarian
Pages 160
Illustrations b/w and color figures
Binding paperback
ISBN 978-954-01-3933-3
Creation date 2019
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset