Essays in history and culture of the Volga Bulgarians
Language: Bulgarian 
with summaries in English
Category: Volga Bulgaria

 

Table of contents

П. Павлов. Волжка България през погледа на един доказан изследовател

Към читателите

Темата за Волжка България в българската историческа книжнина до 90-те години на XX в.  eдин проблем с продължение

История и култура на Волжка България  специфики на изворовата база

Явлението „Джагфар Тарихи“. „Продуцирането на авторитети“ по темата „Волжка България“ в историографията и извън нея

В търсене на нова родина: метаморфозите на българското в земите на Средна Волга (VIIIX в.)

Ранните българи на Волга и Новинковската култура  проблеми, хипотези, мнения

Общности и идентичност в мюсюлманския културен модел на Волжка България (XXIII в.): към въпроса за стратегиите за културна консолидация в българската държава на Волга

Кои са „билерите“ във Волжка България?

Волжка България и Кимакският каганат: перспективи на изследването

За една археологическа находка от Болгар на Волга: Тенгризмът по Средна Волга (VIIIX в.)  между историческия мит и историографския трафарет

Образът на кучето в културата на волжките българи (VIIIXVI в.)

Златно украшение с космогоничен сюжет от Волжка България: история, разпространение, херменевтика

Легендите на Волжка България и Казанското ханство, или за латентните източници на историческа памет по Средна Волга (VIIIXVI в.)

Образование и образованост в културния модел на Волжка България (XXIII в.)

Едно разпиляно наследство: нови предизвикателства пред изследователите на медицинската култура на Волжка България в XXI в.

Summaries

Етюди по история и култура на Волжките българи....

Details
Publisher East–West Publishing
Language Bulgarian with summaries in English
Pages 176
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-619-01-0473-3
Creation date 2019
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset