The Town in the Second Bulgarian Kingdom: Creation, Typology, Structure
Language: Bulgarian

 

Table of contents

Увод

Градът като такъв

Хронологически граници и териториален обхват

I. Глава. Историография и терминология

Историография

Теории за града

Терминология

II. Раждането на града на Второто българско царство

II.1. Предшествениците. Ранносредновековни градове и крепости до края на XII век

II.2. Раждането на града на Второто българск царство. Пътища на възникване на града

II.3. Град, крепост и замък. Проблеми на идентификацията и интерпретацията

III. Глава. Типология на града на Второто българско царство. Историческа топография и развитие на града

III.1. Типология на града на Второто българско царство

III.2. Типове градове. Историческа топография и развитие на града

III.2.1. Столичният (царският) град Търнов

III.2.2. Типологическа характеристика на столичния град

III.3. Градове  центрове на административни области и митрополитски средища

III.3.1. Типологическа характеристика на градското развитие

III.4. Градове  столнини на самостоятелни владения и центрове на сепаратизма

III.4.1. Типологическа характеристика и развитие на градовете

III.5. Градове-емпории

III.5.1. Типологическа характеристика на градовете-емпории

III.6. Градчета. Крепости и укрепени селища, еволюиращи към средновековни градове („градчета“, „граднища“)

IV. Глава. Структура на града на Второто българско царство

IV.1. Цитадели и подградия

IV.1.1. Столичният град Търнов

IV.1.2. Деспотските градове. Мелник и Калиакра

IV.1.3. Останалите градове. Цитадели

IV.1.4. Останалите градове. Подградия

IV.2. Пространство на властта. Резиденции

IV.2.1. Царската резиденция в цитаделата на Царевец в Търнов

IV.2.2. Резиденциите в останалите градове

IV.2.3. Другите резиденции. Жилищно-отбранителни кули („пиргове“)

IV.3. Обществените пространства

IV.3.1. Улици

IV.3.2. Площади

IV.4. Военни сгради

IV.5. Жилища. Жилищните квартали и градският дом

IV.5.1. Масови жилища

IV.5.2. Болярски жилища

IV.6. Стопански сгради

IV.7. Работилници

IV.8. Църкви и митрополитски комплекси

IV.9. Манастири

IV.9.1. Манастири в цитаделата на Царевец

IV.9.2. Манастири в цитаделата на Мелник

IV.9.3. Манастири в подградията

IV.10. Водоснабдителни съоръжения и водохранилища

IV.11. Пристанища

IV.12. Некрополи

IV.12.1. Некрополи в подградията

IV.12.2. Некрополи в цитаделите

Заключение

Литература

Градът във Второто българско царство. Раждане, типология и структура

Details
Publisher Abagar
Language Bulgarian
Pages 424
Illustrations b/w figures, maps
Binding hardback
ISBN 978-619-168-126-6
Creation date 2015
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset