Stoyan Avdev. The Coinage of Tsar Ioan Asen II (12181241). In Bulgarian.

 

Table of contents

Глава I. Възходът на българската държава при управлението на цар Йоан Асен II (12181241)

Глава II. Монетната система и монетното обръщение по българските земи през първите десетилетия на XIII век

1. Унаследената византийска монетна система

2. Монетното обръщение по българските земи при управлението на Йоан Асен II (12181241)

Глава III. Златните перпери на цар Йоан Асен II (12181241)

1. Описание на изображенията

1.1. Христос Халкит на лицевата страна

1.2. Коронационната сцена върху опаката страна

2. Тегло, размери, форма, метал и графити

3. Историята на уникалния екземпляр

4. Относно твърденията, че златният перпер на цар Йоан Асен II е съвременен фалшификат

Глава IV. Билоновите стамини на Йоан Асен II (12181241)

1. Описание на изображенията

1.1. Христос Пантократор върху лицева страна

1.2. Царят на Св. Димитър върху обратната страна

2. Тегловият стандарт и монетната сплав на стамините

3. Особеностите в технологията на монетосечене

4. Находките със стамини на цар Йоан Асен II (12181241)

5. Оценка на произведеното количество стамини на Йоан Асен II (12181241) и на тяхната покупателна стойност

6. Средновековни монети, които неправилно са били отнасяни към монетосеченията на цар Йоан Асен II (12181241)

Глава V. Монетосеченето на Йоан Асен II  продукт на солунската монетарница

Глава VI. Каталог на монетите на Йоан Асен II

1. Перпери

2. Стамини

Монетосеченето на цар Йоан Асен II (1218–1241)

Details
Publisher Es Print
Language Bulgarian
Pages 160
Illustrations b/w and color figures
Binding paperback
ISBN 978-954-9275-45-2
Creation date 2012
Size 16 x 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset