The Bulgarians in the hagiography, 13th15th centuries: Society, lifestyle and culture
Language: Bulgarian with a summary in English. Category: Second Bulgarian Kingdom

 

Table of contents

Предговор

Увод

  1. Обща характеристика на агиографската книжнина. Жанрове и класификация

  2. Насоки в изследванията за българската житийна литература през ХІІІ-ХV в. като исторически извор

Първа глава: Българското общество според агиографската книжнина от ХІІІ–ХV век 

  1. Владетел

  2. Патриарх

  3. Църковни служители

  4. Монаси

  5. Боляри

  6. Войници

  7. Професионални групи население

  8. Зависимо население

  9. Хора в неравностойно положение

  10. Еретици

  11. Жената

  12. Чужденци

Втора глава. Битът на българите според агиографията от ХІІІ-ХV век

  1. Жилища и монашески килии

  2. Храна и напитки

  3. Облекло

  4. Болести и тяхното лечение

  5. Празници и обичаи

    5.1. Празници на светци

    5.2. Пренасяне на свети мощи

    5.3. Обичаи и празници, свързани с преходни моменти от живота

Трета глава. Духовната култура на българите по данни на агиографията от ХІІІ-ХV век

  1. Образование, грамотност и книжнина

  2. Култът към светците и моралните ценности. Владетелската идеология и столичния град  

  3. Историческа памет

  4. Географски описания, природни и математически знания

  5. Музика и изкуство

  6. Православната религия и борбата срещу ересите

Заключение

Приложение 1. Житие на св. Теодора, императрица на Арта

Приложение 2. Чудо на св. великомъченик Теодор Тирон

Библиография

Съкращения

Именен и географски показалец

The Bulgarians in the hagiography, 13th-15th centuries: society, lifestyle and culture (summary)

Българите в агиографията от XIII-XV век. Общество, бит, култура

Details
Publisher Bulgarian Historical Heritage Foundationng
Language Bulgarian with a summary in English
Pages 460
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-8536-12-7
Creation date 2013
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset