Nikola Mavrodinov. Old Bulgarian Art (11th13th centuries). Second edition.

 

Table ot contents

България под византийска власт

Общи бележки

1. Архитектура

а) Македония

Църквата в манастира при с. Велюса, Струмишко

Църквата „Богородица Пречиста“ в с. Злести, Охридско

Църквата при с. Дреново, Кавадарско

Църквата при с. Нерези, Скопско

б) Западна България

Църквата „Св. Тодор“ при Бобошево, Дупнишко

Църквата на Земенския манастир

Първоначалната Боянска църква

Църквата в Колуша, Кюстендил

Църквата на Раковишкия манастир

в) Южна България

Бачковският манастир

Костницата на Бачковския манастир

Параклисът „Св. Архангели“

Църквата „Св. Богородица Петричка“ при Асеновата крепост

Гробнична църква „Св. Иван Кръстител“

Църквата „Св. София“ в кв. Ново село, Сливен

Църквата до с. Паталеница, Пазарджишко

Църквата „Св. Никола“ в Мелник

2. Живопис

а) Стенописи

Костницата на Бачковския манастир

Църквата в с. Нерези

б) Иконопис

Охридските икони с Благовещението

Икони на св. Георги в Зографския манастир на Атон

3. Златарство и скулптура

Сребърните ризници на охридските икони

Каменна скулптура от църквата в Дреново

Скулптираната плоча от иконостаса на църквата в с. Нерези

Българското изкуство от края на XII и през XIII в. Обществено-исторически условия за развоя на българското изкуство през Второто българско царство

1. Архитектура

а) Градоустройство и военна архитектура

Столицата Търново

Други крепости

б) Църкви и манастири

Църквата в с. Рила

Укрепени и пещерни манастири

Създаване на търновската архитектурна школа

Църквата „Св. Димитър“ в Търново 

Манастирът „Св. Иван Рилски“ на Трапезица

Църквата „Св. Богородица Темнишка“

Патриаршеската църква „Възнесение“

Църквата „Св. Четиридесет мъченици“

Църквата „Св. св. Петър и Павел“

2. Живопис

а) Търновска школа

Църквата „Св. Четиридесет мъченици“

Църквите на Трапезица

б) Боянската църква

История и архитектура на Боянската църква

Живопис

Царски и княжески портрети

Образи на Христос и на Мария

Образи на светци

Сцени от живота на Христос и на Богородица

Сцени от живота на св. Никола

Стил и техника на Боянските стенописи

Послеслов (В. Иванова-Мавродинова)

Съкращения

Използвана литература

Списък на илюстрациите в текста

Никола Мавродинов. Старобългарското изкуство XI—XIII век. Второ издание

Details
Publisher East–West Publishing
Language Bulgarian
Pages 208
Illustrations b/w figures
Binding hardback
ISBN 978-619-152-804-2
Creation date 2016
Size 16 x 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset