History of Medieval Bulgaria. Volume 1: Pagan Bulgaria. Volume 2: Christian Bulgaria
Author: Ivan Bozhilov. Language: Bulgarian

 

Table of contents

Том 1.

Към читателя

Въведение в историята на средновековна България

Дял I. Империята на ромеите и варварите (IVVII в.)

Дял II. Варварска България 681852

Глава I. Българите: произход и ранна история

1. Корените

2. Българите: в битка за Запада

3. Кубрат: Велика България  (ή Μεγάλη Βουλγαρία  Magna Bulgaria)

Глава II. Българското канство: 681 г.

1. Аспарух: новото начало в историята на Европейския югоизток

2. Кубер: един неуспял Аспарух

Глава III. България 700800 г. Тъмният век

1. Тервел: кесарят на империята

2. В сянката на Византия

Глава IV. България и нейните европейски хоризонти (800852)

1. Крум: новият Сенахерим (ό δε νέος Σεναχερίμ)

2. Омуртаг: новото измерение на българскат външна политика

3. Последните години на варварската епоха

Глава IV. Варварска България. Типология

Списък на съкращенията

Том 2.

Дял II. Раждането на Християнска България: възход и падение, 8641018 г.

Глава I. Кан Борис-Михаил (852889): Кръщението на българите

1. Първите стъпки на младия кан (852862)

2. Христоват вяра: новият модел и бунтът срещу него

3. Между Константинопол и Рим: бунтът срещу икуменизма

4. Затишие пред буря: християнизация или ромеизация?

5. Расате-Владимир: бунтът срещу тоталния византинизъм

Глава II. Цар Симеон Велики (893927): дублиращото царство

1. В търсене на нови пътища

2. Християнският модел в действие

3. Икуменически блянове: Pax Symeonica

4. Преславската цивилизация

Глава III. България при цар Петър (927969)

1. Мирът от 927 г. и неговите сетнини

2. Българското общество: отшелници и дисиденти

3. Съдбовни години: 969971

Глава IV. Цар Самуил и българският апокалипсис: 9761018 г.

1. Комитопулите и войната за независимост

2. Цар Самуил: трънният венец на славата

3. Към пропаст: 10141018 г.

Дял IV. Българите и техните земи в пределите на Ромейската империя (10181186)

Глава I. Българсктие земи в системата на византийската провинциална уредба

1. Война за независимост, „отцепване“ или „узурпация“?

2. Тема България

3. Паристрион – Парадунавон

4. Далечният български северозапад: Ниш  Браничево  Белград  Срем

Глава II. Българскат църква: от патриаршия към архиепископия (1018186)

1. Охридската архиепископия: създаване и история (до края на XII в.)

2. Манастири, пустиножителство и еретици

Глава III. Българското общество (10181186)

1. Депортиране и разселване, етнически и демографски промени

2. „Ромеизация“ или „ограничен национализъм“?

Глава IV. Българите в борба за национална независимост

1. Войните

2. Заговорите

Дял V. Епохата на първите Асеневци (11861241): Renovation Imperii Bulgarorum et Graecorum

Глава I. Възобнова на българскто царство

1. Асеневци и българите в 1186 г.

2. Движението на Асеневци: „узурпация“ или възобнова на царството?

3. Първите стъпки на възобновеното царство: Иван I Aсен (11861196)

Глава II. Цар Калоян (11971207): в тишината на дипломацията и в грохота на битките

1. В борба с Византия

2. Западът в българската история: цар Калоян и папа Инокентий III

3. Западът в българската история: цар Калоян и константинополската латинска империя

Глава III. Цар Борил (12071218): битки срещу чуждите и войни срещу своите

1. Войната за престола: Борил, Стрез и Алексий Слав

2. Войните на Борил: в руслото на традицията

3. Горчивите плодове: 1211 г.

4. Тъжният край на едно безславна царуване

Глава IV. Иван II Асен (12181241): цар на българи и гърци

1. Дипломатическата активност на едно спокойно десетилетие

2. Клокотница (9 март 1230 г.): възходът на една империя

3. С Никея срещу Константинопол

Дял VI. Епоха на династически сблъсъци, узурпации и граждански войни (12411323)

Глава I. България при наследниците на Иван II Асен: 12411280 г.

1. От патримониум към династическо право и легитимизъм: 12411256 г.

2. Узурпация или легитимизъм (12561280)

Глава II. Под знака на Тертеровци (12801323)

1. Политическо безсилие и вонна немощ: Георги I Тертер (12801292)

2. Сигурно безвремие: Тодор Светослав (13001322)

Дял VII. Времето на последните Асеневци (1323-1296)

Глава I. България в голямата политика: Михаил III Шишман Асен (13231330)

1. Една „държава от Византион до Истър“

2. Опит за „реконкиста“: войната със Сърбия (1330 г.)

3. Провалът на една идея: сръбското протеже на българския престол

Глава II. Политическо безсилие и културен блясък: Иван Александър Асен (13311371)

1. Демонстрация на сила (13311341 г.)

2. Малките стъпки в полето на голямата политика (13411371 г.)

3. Власт, общество и култура

4. Краят на едно дълго царуване

Глава III. „Трите Българии“ и тяхната гибел (13711393/1396 г.)

1. Началото на края

2. Трънливият път към пропастта

3. Триумф на агонията или победа над смъртта?

Епилог: Дългата зима на Българското средновековие

Списък на съкращенията

 

Details
Publisher Bulgarian Historical Heritage Foundation
Language Bulgarian
Pages 1060
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-8536-23-3, 978-954-8536-24-0
Creation date 2017
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset