Rasho Rashev. The Bulgarian Pagan Culture 7th—9th Century

In Bulgarian with conclusion translated in English

 

Table of contents

Увод. Езичници на северната граница на христианския свят

Култура след миграция и завоюване на нова родина

Състояние на проучванията

Историческа рамка (ок. 665864 г.)

Глава I. Територия

I.1. Долнодунавската равнина през VII в.

I.2. Онгъл  първоначална територия на Дунавска България (ок. 665680 г.)

I.3. Физико-географски особености

I.4. Граници

I.5. Географски имена

I.6. Комуникации

I.7. Пространство: ориентация и измерване

Глава II. Обитаеми места

II.1. Аули

               II.1а Плиска

                              Откриване

                              Кампосът Плиска

                              Периодизация на живота и строителството

                              Период I.1. Леки жилища и открити огнища

                              Период I.2. Дървено-землено строителство и жилищни квартали във Вътрешния и                                                         Външния град

                              Период I.3. Каменно строителство в центъра преди пожара

                              Период I.4. Каменно строителство в центъра след пожара

                              Каменни сгради във Външния град

                              Плисковската керамика

                              Селищно устройство и градоустройство

                              Относителна и абсолютна хронология

                              Феноменът Плиска

               II.1б. Преслав

               II.1в. Аулът при с. Хан Крум

               II.1г. Друди аули

               II.1д. Аулите  обща характеристика

II.1. Култови места

               II.2а. Мадара  държавен култов център

               II.2б. Други култови места

II.3. Землени укрепления (лагери)

II.4. Неукрепени селища

               II.4а. Станове

               II.4б. Села

               II.4в. Военни пунктове

II.5. Византийските градове на юг от Балкана

Глава III. Занаятчийска продукция

III.1. Изделия от цветни и черни метали

               III.1а. Сурови и производствени съоръжения

               III.1б. Коланни украси и принадлежности

               III.1в. Аксесоари към тялото и дрехата

               III.1г. Сечива и оръдия на труда

               III.1д. Оръжие и бойна техника

               III.1е. Конско снаряжение

III.2. Изделия от кост

III.3. Съдове от дърво, метал и стъкло

III.4. Битова керамика

               III.4а. Група А: съдове от песъчлива глина

               III.4б. Група В: съдове от пречистена сива глина

               III.4в. Група С: съдове от пречистена жълта и червена глина

               III.4г. Група D: съдове от чиста бяла глина

               III.4д. Група Е: вносна керамика

               III.4е. Пещи за изпичане на съдовете

               III.4ж. Произход и културна традиция на керамиката

Глава IV. Погребални обреди и поменални съоръжения

IV.1. Некрополи

               IV.1а. Некрополи с трупоизгаряне

               IV.1б. Двуобредни некрополи

               IV.1в. „Особени“ некрополи

               IV.1г. Погребалният обред на аристокрацията

               IV.1д. Масови гробове

IV.2. Поменални съоръжения

               IV.2а. Девташлари

               IV.2б. Могили

               IV.2в. Шахтови поменални съоръжения

               IV.2г. Поменално-култовият комплекс при Златна нива

Глава V. Изкуство

V.1. Представително изкуство

               V.1a. Скулптура

               V.1б. Дърворезба

V.2. Приложно изкуство

               V.2а. Металопластика

               V.2б. Кост

               V.2в. Керамика

V.3. „Народно изкуство“: рисунки-графити

V.4. Изображения на българи във византийски миниатюри

Глава VI. Писмо и език

VI.1. Надписи и ръкописи

               VI.1а. Надписи на гръцки език

               VI.1б. Надписи на „прабългарски“ език с гръцки писмо

               VI.1в. „Неясни надписи“ или „надписи на прабългарски (древнобългарски) език“

               VI.1г. „Прабългарски рунически надписи“ и „славянско докирилско писмо“

               VI.1д. Именникът на прабългарските ханове

VI.2. Знаци

VI.3. Език, литература, фолклор

               VI.3а. Езикът на славяните

               VI.3б. Езикът на прабългарите

               VI.3е. Литература и фолклор

Глава VII. Население, общество, стопанство

VII.1. Население

               VII.1а. Име

               VII.1б. Етнически състав

               VII.1в. Демография и бит

               VII.1г. Расов тип

VII.2. Общество

               VII.2а. Социална организация

               VII.2б. Социален състав и институции

               VII.2в. Политическа идеология

               VII.2г. Право

               VII.2д. Административна уредба

               VII.2е. Календар и време

VII.3. Стопанство

Глава VIII. Религия, мит и магия

VIII.1. Божества и култове

               VIII.1а. Небесни божества

               VIII.1б. Земни божества и обожествени природни обекти

               VIII.1в. Култ към владетеля

               VIII.1г. Култ към мъртвите

               VIII.1д. Култове към животни

               VIII.1е. Идоли и капища

               VIII.1ж. Несигурни и невъзможни божества и култове

VIII.2. Магически вярвания, обичаи и практики

               VIII.2а. Магически вярвания и обичаи

               VIII.2б. Магически практики

VIII.3. Митология

VIII.4. Космогония

VIII.5. Българският паганизъм

Conclusion. Bulgarian Pagan Culture: Components and Peculiarities

Sources and components

Peculiarities

List of tables (ICXLV)

Literature

Abbreviations

Българската езическа култура VII–IX век

Details
Publisher Klasika i stil
Language Bulgarian with a summary in English
Pages 598
Illustrations b/w figures, maps
Binding hardback
ISBN 978-954-327-039-2
Creation date 2008
Size 21 х 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset