First Bulgarian Kingdom and the Byzantine Oekumenic Empire (681852):
Byzantino-Bulgarian Political Relations. 
Author: Filipos K. Filipu. In Bulgarian

 

Table of contents

Предговор

Увод

Корените на ойкуменическата идея и византийската политическа теория

Византийската външна политика и проблемът с мирния договор от 681 г.

Запазаването на политическата независимост  първи стадий в развитието на идеологията на Първата българска държава. Признаване на политическата власт на българския владетел (кан Тервел и титлата кесар)

Мирният договор от 716 г. и корените на политическата криза в българската държава

Опитът за възстановяване на византийското надмощие на Балканите и българската политическата криза

Раждането на идеята за превземането на Константинопол

Мирният договор от 815 г. Началото на нова епоха в развитието на българската политическа идеология

Религията на прабългарите и нейното значение за формирането на Българската владетелска идея

Присъединяването на България към средновековната идеологическа система и уеднаквяването на българското държавно устройство с византийското

Заключение

Съкращения и библиография

Индекс на имената, термините и понятията

Приложение

Първата българска държава и Византийската ойкуменическа империя (681–852)

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 176
Illustrations b/w figures, maps
Binding paperback
ISBN 978-954-07-3165-0
Creation date 2012
Size 14 х 22 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset