The image of the demon in Byzantine hagiography (6th10th c.)
Language: Bulgarian

 

Table of contents

Съкращения на периодични издания, сборници и речници

Увод.

Част първа. Византийският агиографски жанр: реторически аспекти, форма, съдържание и типологизация

Глава I. Епидейктика и агиографска епидейктика

1. Византийската агиография между риториката и литературата

2. Типологизации

Глава II. Школи, автори и произведения

1. Биографичната агиография от периода VIVII в.

2. Агиографската школа от лаврата „Св. Сава“ в Палестина (VIIIIX в.)

3. Полемичната иконопочитателска агиография

3.1. Патриарх Герман и Йоан Дамаскин

3.2. Стефан Дякон и неговите последователи

4. Агиографската школа от Витиния

5. Полусветска агиография

6. Игнатий Дякон и Псевдо-Игнатий Дякон

7. „Историческата“ агиография през IX в.

8. Константинополската агиография от края на IX до средата на X в.

9. Школата от Сицилия и Южна Италия

10. Елада и Македония: от Теодора Солунска до Никон Метаноите

Част втора. Понятието демон: произход и традиции

Глава I. Предхристиянският демон

1. Демонът у Омир: непознатата свръхестествена сила

2. Обективизации на понятието демон

2.1. Хезиод

2.2. Демоните мъртви и тяхната амбивалентност

2.3. ΔΑΙΜΟΩΝ ΠΑΡΕΔΡΟΣ: личният демон покровител

2.4. Неоплатонизмът: от „лошия“ към „злия“ демон

Глава II. Християнският демон

1. Произход и природа на Злото

1.1. Дяволът

1.2. Демоните и злите духове

2. Дейност и влияние на демоните в свещената история на човечеството

Част трета. Форми, превъплъщения и влияние на демоните

Увод. Поляризация и пародийност в образа на злото

Глава I. Елементи на демоничност

1. Демоничното тяло: грозотата на „другостта“

1.1. Ръст и възраст

1.2. Диспропорционалност на телесния облик и кинесични особености

1.3. Демонът на нечистото

2. Глас и говор

2.1. Езици

2.2. Речеви стереотипи

2.3. Вентрилоквизъм и пророчества

3. Цивилизационна и социална модалност: облекло и украшения

Глава II. Сложни антропоморфни образи

1. Грозният етиопец: символика и превъплъщения на чернотата

1.1. Произход на образа

1.2. Видения и сънища

1.3. Черният демон в света на смъртните

2. Демони араби

3. Демонът пълководец и неговите воини

4. Женският демон

4.1. Гило: женският демон унищожител

4.2. Женски демони изкусители

4.3. Демон (дете) убиец, демон изкусител: реконструкция на образа и произход

4.4. Защо византийските агиографи избягват женски демони?

5. Демони в образа на светци и ангели

5.1. Демоничен и божествен огън

5.2. Непостоянство и лъжовност

Глава III. Зооморфни и растителни образи

1. Змии и скорпиони

1.1. Корени на образа

1.2. Външен вид и влияние

2. Дракони

3. Птици

3.1. Гарвани

3.2. Нощните „птици“: прилепи и кукумявки

3.3. Други образи

4. Бозайници

4.1. Мор, нечистота и смърт: демони мишки

4.2. Прасета

4.3. Кучета и вълци

5. Насекоми

6. Растителни форми

7. Заключение

Част четвърта. Демоничното пространство

Глава I. Въздушните селения

1. Общи представи

2. Левитация: контактът между въздушните и земните селения

3. Видения и сънища: демонът извън сетивния свят и съдбата на човешката душа

3.1. Произход на идеята за въздушните митарства

3.2. Християнска обработка на мита за въздушните митарства до края на VII в.

3.3. Георги Монах и житието на Василий Нови

3.4. Стълбата към небесата

Глава II. Адът и земните недра

Глава III. Демонът в сетивния свят

1. Обладани местности

1.1. Терминология

1.2. Планините и пустошта

1.3. Открити местности. Обедният демон

1.4. Пещери

2. Гробове, кости и мощи

3. Мостът между двата свята

4. Градът: обладани улици и сгради

5. Водните пространства

6. Осквернени църкви

7. Предмети

Заключение

Библиография

Образът на демона във византийската житиепис (VI–X в.)

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 462
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-07-4599-2
Creation date 2019
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset