Ivayla Popova. Byzantine Diplomacy and the West (13911425): A Prosopographic Study

 

Table of contents

Извори и литература

Въведение

I. Балканите между Изтока и Запада при Мануил II Палеолог

II. Византийската дипломация при Палеолозите

1. Принципи на византийската дипломация. Промени в контекста на Палеологавата епоха

2. Организация на пратеничеството

2.1. Критерии за избор на пратениците

2.2. Дипломатическа йерархия

2.3. Видове пратеничества

2.4. Видове акредитивни писма

3. Реализация на пратеничеството

3.1. Финансиране

3.2. Гаранции за безопасност

3.3. Дипломатически дарове

III. Византийските дипломати на Запад през управлението на император Мануил II Палеолог

Първи хронологичен и тематичен кръг

Теодор Палеолог Кантакузин

Николай Нотарас

Галеоти Ломелини

Иларио Дориа

Втори хронологичен и тематичен кръг

Димитър Палеолог

Йоан Мосхопулос

Алексий Вранас

Константин Ралис Палеолог

Теодор Рали Палеолог

Ангелос (Кафкадинос?)

Алексий Дисипатос

Йоан Хризолорас

Ювенис Каталанус

Трети хронологичен и тематичен кръг

Мануил Хризолорас

Четвърти хронологичен и тематичен кръг

Николай Евдемоноянис

Йоан Владинтерос

Теодор Хризовергис

Мануил Филантропинос

Павел Софианос

Заключение

Приложение

Хронология

Хронологична таблица

Византийската дипломация и Западът (1391–1425)

Details
Publisher Faber
Language Bulgarian
Pages 200
Illustrations
Binding paperback
ISBN 954-775-470-Х
Creation date 2005
Size 14 х 22 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset