Studies in memory of prof. Georgi Bakalov (19432012)
Editor: Vassil Gyuzelev. Language: Bulgarian

 

Table of contents

В. Тъпкова-Заимова. Остава споменът за Георги Бакалов

Е. Хаджиева. За Учителя се пише най-трудно...

Библиография

I. Исторически и философски синтез

Д. Попов. Жреците на гетите

П. Ангелов. Право и морал в българската средновековна дипломация

Кр. Гагова. Кралската коронация  религия в политиката

Цв. Степанов. Някои наблюдения върху представата за Константинопол като Новия Йерусалим"

Ж. Жеков. Българската държавност през VII  началото на IX век  традиция и развитие

Я. Христов. Владетелски смени сред българи, сърби и хървати през IX век. Сходства и различия

Ал. Николов. Византийската политика на забравата: Случаят на св. св. Кирил и Методий

Хр. Матанов. Колко са българите в края на XV век? По данни на османския джизие-регистър от 14901491 г.

Ж. Стоянов. Проблемът византинизъм и/или балканизъм

Ю. Златкова. Паметта за Византия и ролята й за формирането на българската и гръцката национална идентичност през епохата на Възраждането

Е. Хаджиева. Пол и език

II. Извори и изследвания

П. Георгиев. Загадката Сидера. Въпросът за границата между България и Византия до и след покръстването

Г. Николов. Смъртта на българския цар Борис II (969971, 978)

Н. Кънев. Император Василий II и удостояването на българи с византийски почетни титли в хода на завладяването на България (9761018)

Й. Бенчева. Храната на средновековните българи според византийските извори от XIXII в.

М. Каймакамова. Солунската легенда като извор за идейните настроения на българите в края на XII век

Г. Симеонов. Генуезката колония в Константинопол до 1204 г.

С. Хинковски. Имало ли е генуезки консулат в Несебър през втората половина на XIV век?

В. Гюзелев. Спорът между България и Византия за „царското владение Загора“ и последната война между тях през 13641367 г.

В. Велинова. Законът за рудниците на Стефан Лазаревич (Описание, превод и коментар)

И. Попова. Реликви и мощи в Истрия и Далмация през XV в.

Н. Митев. Походите на Владислав Варненчик от 14431444 г. в българската историография

K. Pavlikianov. Piracy and defensive Architecture in the North Aegean (14th16th century)

Н. Илиев. Християнството във Видинска епархия: светци, дейци, култови сгради, книжнина (част I)

П. Данова. Писал ли е Франц-Ксавер Пеячевич История на българите?

Н. Манолова. Църква и вяра (XVIIIXIX в.) в българската историческа периодика от прехода (19902010) (Библиография от централните софийски издания)

Списък на използваните съкращения

Авторите в този сборник

Изследвания в памет на проф. д-р Георги Бакалов

Details
Publisher Gutenberg
Language Bulgarian
Pages 480
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-619-176-091-6
Creation date 2017
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset