Metaphor in folk geographical terminology: Sоmatic terms. ​Comparative study on Bulgarian and Romanian language material 
Метафората в народната географска терминология. Соматични термини
Category: Contrastive Linguistics
Language: Bulgarian 

 

Table of contents

Увод

I. Състояние на изследванията върху народната географска терминология в българското и в румънското езикознание. Подходи, проблеми и перспективи

1. Изследвания върху соматичните термини в народната географска терминология

2. Общи изследвания върху народната географска терминология

II. Теоретични перспективи в изследването на метафората в народната географска терминология

1. Теорията за концептуалната метафора (ТКМ)

2. Теорията за концептуалното сливане (ТКС)

3. Метафората като категоризация. Теорията за класификационните включвания

4. Теорията за кариерата на метафората

5. Теорията за метафоричното моделиране

6. Заключение

III. Метафоричните народни географски термини през призмата на съвременните теории за метафората. Определения и типология

1. Метафоричните народни географски термини от гледна точка на тяхната функция в езика

2. Концептуална и езикова метафора. Измерения на метафората

3. Метафоричните народни географски термини в езиковата комуникация

4. Метафоричните народни географски термини – мъртви или живи метафори?

5. Мястото на метафоричните народни географски термини, които произлизат от соматизми, в изграждането на концептуалната система

Народни географски термини с изходно значение „глава“

Народни географски термини с изходно значение „теме“

Народни географски термини с изходно значение „уста“

Народни географски термини с изходно значение „лице“

Народни географски термини с изходно значение „гръб“

IV, Соматичните термини в народната географска терминология на българския и на румънския език. Значения и концептуални метафори

1. Биоморфни метафори

2. Антропоморфни метафори

3. Зооморфни метафори

4. Метафтонимични значения

5. Изводи

Заключение

 

Details
Publisher St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo
Language Bulgarian
Pages 270
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-619-208-245-1
Creation date 2021
Size 16 x 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset