Locations and functions of theatricality in Moliere's dramatic texts
Language: Bulgarian

 

     The question of the status of Moliere's dramatic texts seems undisputed, but it's not only unsolved but also rarely studied. Today it's being overlooked that these texts are a printed expression of dramatic works that have existed and performed in public. In the beginning is the theater and when Molière's plays enter into the books they still retain traces of their theatricality...

 

Table of contents

Глава I. Театралност и Молиеровото творчество

1. Предисловие

2. Парадокси и богатства на драматичния текст

3. Театралност и семиология на театъра

4. Молиеристика и театралност

Глава II. Естетически и театрален контекст и театралност

1. Eстетически контексти

2. Театрални традиции и съвременна театрална практика

3. В обобщение: вдъхновения и новаторства

Глава III. Паратекст и театралност

1. Проблематика на театралния паратекст

2. Заглавие и подзаглавие

3. Списък на действащите лица

4. Ономастика

5. Предговорен паратекст

6. Илюстрации

7. В обобщение за театралността в Молиеровия паратекст

Глава IV. Драматичен текст и театралност

1. Визуално представяне на текста и театралност

2. Ремаръчен дискурс и театралност

3. Татралност чрез ремарки: количествен и качествен анализ на корпуса на Молиер на базата на статистическо изследване

4. Реплики и театралност

5. В обобщение: белезите на театралност в текстовете на Молиер

Глава V. Драматургични похвати, новаторски драматични форми и театралност

1. Засилена театралност и театър в театъра

2. Театралност в хибридните пиеси на Молиер

Глава VI. Устни текстове и театралност

1. Въведение

2. Сганарел или мнимият рогоносец

3. Жорж Данден

4. Сицилианецът или любовта художник

5. Мнимият болен

6. Каменният пир

7. В обобщение за особеностите на театралността в устните текстове

Глава VII. Хипертекстове и театралност

1. Интертекстуални или хипертекстуални практики?

2. „Истинските прециозни“: нулева степен на театралност

3. „Смешните прециозни в стихове“: добавени аспекти на сценична театралност

4. „Мнимата рогоноска“: вариации и трансформации на белезите на театралност

5. „Молиерови фрагменти“: посредствена и частична адаптаци без особена текстова театралност

6. „Каменният пир“ (Тома Корней)

7. В обобщение за хипертекстовете и отразената в тях театралност

Заключение и перспективи

1 .Драматични текстове и театралност

2. Перспективи за бъдещи изследвания

Библиография

Приложение. Преводни варианти на заглавия на Молиерови пиеси

Места и функции на театралността в драматичните текстове на Молиер

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 524
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-07-4710-1
Creation date 2019
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset