State and economy in Bulgaria between the two world wars (19191939)
Language: Bulgarian

 

    The object of the study is the role of the state in the economic development of Bulgaria in the Interwar period. This is a time of sharp political opposition, accompanied by significant economic difficulties and complicated foreign policy relations.

 

Table of contents

Предговор

Първа глава. Новата роля на държавата в края на ХІХ и началото на ХХ век

Втора глава. Промени в ролята на държавата в икономическата сфера от края на Първата до началото на Втората световна война  общи тенденции и видове икономически политики

Трета глава. Държавни институции със стопански и финансови функции в България (19191929 г.)

Четвърта глава. Българската държава и секторът на материалното производство (19191939 г.)

Пета глава. Външнотърговската политика на българската държава (19191939 г.)

Шеста глава. Фискална политика на българската държава между двете световни войни (19191939 г.)

Заключение

Съкращения

Библиография

Статистически таблици

Държавата и икономиката в България между двете световни войни (1919–1939)

Details
Publisher University of National and World Economy Publishing
Language Bulgarian
Pages 230
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-644-543-8
Creation date 2014
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset