Rebellion, Hope, Redemption: English-language Translations of the Bulgarian Nineteenth Century
Author: Maria Pileva. Language: Bulgarian with a summary in English

 

     A literary study on 19th century's Bulgarian translations of popular English-language novels: Robinson Crusoe (Daniel Defoe), Uncle Tom's Cabin (Harriet Beecher), A Christmas Carol (Charles Dickens) and The Pilgrim's Progress (John Bunyan). 

 

Table of contents

Предисловие

Първа глава. Превод  белетристика – мотиви 

В началото бе преводът 

Място на белетристиката в променящата се българска рецепционна среда през Възраждането и до края на 19. век

Побългаряването 

Влиянието на англоезичната литература 

Присъствието на религиозното в контекста на времето 

Религиозните мотиви в мотивното поле на преводната литературна творба 

Втора глава. Робинзон Крузо и блудният син

Даниел Дефо и неговото време   

Дефо и неконформистите   

Дефо и романът Робинзон Крузо   

Робинзон и критиката   

История на българските преводи на Робинзон Крузо 

Религиозни мотиви в романа   

Религиозни мотиви в заглавието на романа и в имената на някои от героите   

Основен тематичен мотив — блудният син   

Допълнителни и второстепенни мотиви   

Липсващи религиозни мотиви в българските преводи от 19. век   

Заключение   

Трета глава. Чичо-томовата колиба, верният настойник и изходът от Египет

Хариет Бийчър Стоу, написването на романа и англо-американските реакции 

За религията и Чичо-Томовата колиба   

Българският контекст и особеностите на първите преводи   

Религиозни мотиви в паратекстовете на романа   

Религиозни мотиви в заглавията на главите и в имената на героите   

Лайтмотиви и мотиви, изграждащи сюжета на романа   

Променени, преобърнати и липсващи мотиви   

Заключение   

Четвърта глава. Коледна песен и обръщането на Скрудж

Чарлс Дикенс и викторианска Англия   

За вярата и религията в живота на Дикенс   

Критиците за Дикенс   

Скрудж, Рождество и рецепцията на Дикенс   

Първите български преводи на Коледна песен   

Религиозни мотиви в заглавието на повестта   

Мотиви с библейски произход в имената на героите   

Теми и мотиви в Коледна песен и в преводите ѝ на български език   

Липсващи и добавени религиозни мотиви в българските преводи   

Заключение   

Пета глава. Пътешественикът и пътят към небето

Бъниан и мястото му сред писателите пуритани   

Житие и битие на Бъниан и неговите творби   

Критиката и Бъниан   

Библията и Пътешественикът   

Началото на българското битие на Пътешественикът   

Особености на българските преводи   

Библейски образи и мотиви в имената на героите   

Основни религиозни мотиви в Пътешественикът   

Заключение   

Послеслов   

Библиография   

Приложение

Речник на религиозните мотиви в българските преводина англоезична белетристика през 19. век   

Индекс 

Summary

Details
Publisher Queen Mab
Language Bulgarian
Pages 338
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-533-168-8
Creation date 2018
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset