The Early Medieval Habitation from Transylvania and its Surroundings (Orbis Mediaevalis I). Proceedings of a conderence, Lipova, Romania, 2729 October 2016
Language: Romanian with summaries in English

 

Table of contents

Cuvânt înainte
Foreword

Lista participanților
The list of participants

N. Kapcsos. Urmele unei aşezări din perioada târzie a epocii sarmatice descoperite la Şagu „Sit A1_1”, județul Arad
N. Kapcsos. Traces of a Settlement from the Late Sarmatian-Period discovered in Șagu „ Site A1_1”, Arad County (summary)

I. Stanciu. Câteva aspecte ale locuirii medievale timpurii în partea de nord-vest a României
I. Stanciu. Some Aspects Regardings the Early Medieval Habitation in the North-West Part of Romania (summary)

C. Cosma. Considerații privind tipologia și cronologia spadelor, a săbiilor și a paloșelor din secolele VII—VIII descoperite în Transilvania, Maramureș și Banatul Românesc
C. Cosma. Considerations Regarding the Typology and Chronology of 7th and 8th Centuries Swords, Sabers, and Broadswords Discovered in Transylvania, Maramureș, and the Romanian Banat (summary)

C. Bonta. Construction Elements of the Houses from Jucu de Sus, Cluj County (8th—9th Centuries Settlement)
C. Bonta. Elemente din construcția locuințelor de la Jucu de Sus, jud. Cluj (așezarea din secolele VIII—
IX) (summary)

F. Mărginean. O așezare din perioada avară târzie și urme de locuire din vremea arpadienilor la Mureșul de Jos. Descoperirile arheologice de la Pecica „Est/Smart Diesel”, jud. Arad
F. Mărginean. A Settlement from Late Avar Period and Traces of Habitation from Árpádian Time in the Lower Mures. Archaeological Discoveries from Pecica „Est/Smart Diesel”, Arad County (summary)

L. Andreica. Analiza antropologică a unui mormânt din perioada avară de la Pecica “Est/Smart Diesel”, jud. Arad
L. Andreica. Anthropological Analysis of a Grave from Avar Age in Pecica “Est/Smart Diesel”, Arad County (summary)

D. Crișan. Despre cuptorul de olar din perioada medievală timpurie descoperit la Sighișoara „Dealul Viilor” — sector Necropolă (jud. Mureș). Observații privind tehnica de modelare a ceramicii și cronologia. Comparații cu olăria medievală timpurie modelată la roata rapidă din spațiul nord-vestic al României
D. Crișan. About the Early Medieval Pottery Kiln Discovered in Sighișoara “Dealul Viilor” —
 Necropolă Sector (Mureș County). Observations on Chronology and the Pottery Modelling Technology. Comparisons with the Early Medieval Pottery Made on the Fast Turning Potters’ Wheel in the North-Western Part of Romania (summary)

C. Talmațchi. Considerații privind tipurile de locuințe medievale timpurii din Dobrogea
C. Talmațchi. Considerations Regarding the Types of Early Medieval Dwellings in Dobrudja (summary)

C. Urduzia, Z. Pinter. Materiale romane refolosite în aşezări medievale de pe valea Secaşului (jud. Sibiu)
C. Urduzia, Z. Pinter. Roman Materials Reused in Medieval Settlements from the Valley of Secaș (Sibiu County) (summary)

K. László. Tipuri de vase ceramice din perioada arpadiană, în Scaunul Mureş
K. László. Árpádian Age Ceramic Vessel Types from Mureș Seat (summary)

S. Romát. Valea lui Mihai (Érmihályfalva) — Jánostelke. Problematica identificării unei așezări arpadiane
S. Romát. Valea lui Mihai (Ér mihály falva) —
 Jánostelke. The Issue of Identifying an Árpádian Settlement

D. Crișan, Z. Csók. O locuință medievală timpurie descoperită la Ip „Dealul Bisericii” (județul Sălaj)
D. Crișan, Z. Csók. An Early Medieval Dwelling Discovered in Ip “Dealul Bisericii” (Sălaj County) (summary)

M. Țiplic. Practica depunerii de monede în cimitirele din Transilvania (secolele XI—XIII). Interpretări și perspective
M. Țiplic. The Practice of Depositing Coins in Cemeteries in Transylvania (11th—
13th Centuries). Interpretations and perspectives

D. Culic. Monumente uitate (II). Bisericile medievale dispărute din județul Sălaj. Ruina unei biserici medievale din hotarul satului Cheud
D. Culic. Forgotten Monuments (II). Lost Medieval Churches in County of Sălaj. The Ruin of a Medieval Church from the Territory of the Village of Cheud (summary)

Lista abrevierilor
Abbreviations

Locuirea medievală timpurie din Transilvania și vecinătăți

Details
Publisher Editura Mega
Language Romanian with summaries in English
Pages 346
Illustrations b/w figures, maps
Binding hardback
ISBN 978-606-543-860-6
Creation date 2017
Size 21 х 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset