Magical Realism: Proceedings of a conference, Sofia, 2122 June 2016
Language: Bulgarian, English, Russian, Macedonian

 

Table of contents

П. Антов. Магическият реализъм  специфика, типология, контекст. Една хипотеза

Първи дял

В. Пенчев. „Верблюдът Радичков“: въображението като реалност

И. Станков. Водопойка на живи и мъртви (разказът „Водопойка“ на Йордан Радичков)

И. Станков. Дуендето на Баба Неделя

Я. Радева, И. Драгоев. Структура, мит и образ в сборника „Родихме се змейове“ на Йордан Вълчев

И. Христов. „Диви разкази“ в лабиринтите на магическия реализъм

А. Алипиева. Романът „Хитър Петър“ от Георги Марковски и българския магически реализъм

М. Ангелова. Наблюдения върху творчеството на Георги Марковски през замъгления прозорец на магическия реализъм

М. Неделчев. Странджанският магически реализъм

Р. Чернокожева. Магико-реалистични елементи у ранния Ангел Каралийчев. Една прецедентна употреба на понятието

П. Антов. Човекът, който най-напред пишеше като Радичков, докато се появи Радичков и започна да пише като себе си, или за някои късни синтези на магическия реализъм в българската литература

Н. Кирилов. „Човекоядката“ на Иван Радоев  магичната „дефектност“ на ядката на човешкото

Н. Цочева. „И други истории“ от Г. Господинов: Гаустин, Историята и прекосяването на реалности

В. Чернокожев. Магичност и реалност „Сватби на животни и неща“

Втори дял

Р. Адинолфи. Дино Будзати: творчество и рецепция в България

A. Papp. The magical realistic anecdote. The chronotopic characteristics of magical realism

J. Gusheva. Magical-realist narrative in the novel The Great Water by Macedonian writer Zhivko Chingo

Ф. Пармаковска. Магично-реалистичната ремитологизациjта во романескната трилогиja Миракули на грозомората од Славко Jаневски

N. Glintić. B. Wongar’s Serbian-Aboriginal palimpsest: Elements of magical realism in the novel Raki

С. Ананьева. Магический реализм в казахской прозе

Г. Георгиева. Андрей Платонов  свръхреализмът на Изтока (върху повестта „Джан“ и киносценария „Пясъчната учителка“)

Г. Конах. Извън реалността  св. Кумернис и пътешествията на музите. Към въпроса за магическия реализъм в полската литература

Н. Бойко. Украинският химерен роман: извори, история на възникване на термина, жанрово-стилистични особености

Й. Бибина. Фантастичното и магичното в творчеството на Назлъ Ерай

Б. Курташева. Роберто Боланьо и краят на магическия реализъм. И още: защо Боланьо ни принадлежи

С. Меретев. Магическият реализъм на екрана  адапторски прочити и авторски почерци

Автори

Contents

Магическият реализъм

Details
Publisher Publishing Centre "Boyan Penev"
Language Bulgarian, English, Russian, Macedonian
Pages 411
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-619-7372-21-2
Creation date 2019
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset