Along the periphery of literature: Memory and uses. Proceedings of a conference, Sofia University "St. Kliment Ohridski", 45 November 2019
Литературната периферия: памет и употреби
Language: Bulgarian, English, Russian
Category: literature, proceedings

 

Table of contents

Уводни думи

Интелектуалецът и маргиналията

Н. Георгиев. Великани, лилипути, литератури

Е. Димитрова. ... и още малко за маргиналния интелектуалец

М. Бодаков. „Периферният“ Йордан Маринополски: памет и (зло)употреби

Н. Стоянова. „Великият незнаен“. Галерия от типове български в модерни времена

Динамиката център – периферия

Н. Чернокожев. Една антична история в български контексти

В. Колев. Народ и Аз в поезията на Тарас Шевченко и българските възрожденци

М. Пилева. Маргинални мотиви и некласици на границата между XIX и XX век

Д. Бурла. Страсти и маски  литературната антропология на Иван Вазов в „Драски и шарки“

К. Лукова. „Безподобният“ Г. П. Стаматов  маргиналии и творческа другост

В. Шолце. Периферност без периферия. Разказът „Раздор“ и автотекстуалната потенциалност на Симеон-Радевото творчество

Н. Стоичкова. Асен Ягодин и литературните симптоматики на междувоенните десетилетия

Б. Дакова. Маргиналният Лилиев

Л. Кавун. Роман Зинаиды Тулуб „Людоловы“ в контексте литературных иерархий 1920-х годов

М. Горчева. „Яфетическата теория“ като концептуална рамка на Николай-Райновата „История на пластичните изкуства“ (19311939)

К. Колева. Мода и болест: модата като болест и болестта като резултат от модата в няколко разказа на Димитър Аджарски и Светослав Минков от 30-те години на XX век

И. Иванов. Дебати за „Световна литература“ / „Сравнителна литература“ и литературният канон в контекста на глобализацията и дигиталната културна среда през новия век

Столици – провинции

Н. Аретов. Град и село  напрежението между два идеологически полюса в едно семейство (Рашко и Илия Блъскови)

Т. Ичевска. Столицата и провинцията в романите на Димитър Димов

М. Русева. Между центъра и периферията: историческа и легендарна Прага

К. Янев. „Ние от Йедвабне“ на Анна Биконт и полската памет за пограничията

А. Александрова. Митове и рефлексии в чешката ъндърграунд рок поезия от 1970-те г.

Извеждане от периферията

Л. Малинова. Елисавета и Мария Ненови  две малко познати имена в българската литература (Нови биографични и творчески факти)

Н. Александрова. Румънската кралица и писателка Кармен Силва на български език

Р. Чернокожева. Маргинална или основополагаща е българската литература за деца? Психоаналитичен ракурс

Идеологически употреби и периферия

I. Ristanović. The Influence of Entries of “Political Dictionary” of Vladimir Jovanovic on a Stand of Serbian People about Ottoman Turks

С. Данова. Приватно и политическо в културната периферия: към произхода на „Горски пътник“ и поезията на Ботев

В. Сабоурин. Днес борбата за освобождение на пролетариата от капитализма е оная „свилокоса бестия“: Иван Мешеков и Франкфуртската школа

М. Ангелова. Българската поезия през 70-те години на ХХ век, отразена в три пропагандни и една маргинализирана антология

Паметта отвъд периферията

Р. Евтимова. За отказа да бъдеш маргинален (Из опита на руски писатели емигранти)

З. Иванова. „Самопознанието“ на Николай Бердяев: идентификации на маргиналността

Н. Чаура. Репрезентация сегментов памяти на страницах украинского журнала „Курьер Кривбасса“

Т. Цепкало. Проблемы памяти и национальной истории в сатирическом романе-антиутопии Олега Шинкаренка „Кагарлык“

В. Крумова. За един „маргинален“ мотив в творчеството на Иван Бунин

Комично и периферно

П. Антов. Бай Ганю като фолклорно-епически герой в жанра на вица

Н. Цочева. Модернизмът на страниците на „Художник“ и „Българан“  диалог между сериозното и смешното

В. Игнатов. За „покондирената тиква“, или напразните усилия на благородието (комедията „Цветана“ на Нестор Дебренски)

За авторите

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian, English, Russian
Pages 360
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-07-5115-3
Creation date 2020
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset