Georgi Kapriev. Lectures on Byzantine philosophy
Георги Каприев. Лекции по византийска философия
Category: Medieval philosophy; Byzantine studies
Language: Bulgaian 

 

   The book summarizes the research work of Prof. Georgi Kapriev in the field of Byzantine philosophy. In terms of structure, the book follows his lecture course presented at Sofia University "St. Kliment Ohridski". The subject of the edition is the context and main themes of Byzantine philosophy: the themes that distinguish Byzantine philosophizing from Latin models. Among them are the emphasis on being as a dynamic network, the teachings on energies, on the divine logos and the self-existence of things, on freedom...

 

Table of contents

Предговор

I. Контекстът

1. Византия и Byzantine commonwealth

2. Начало на византийската философия

2.1. Четвърти век

2.2. Шести-седми век

2.3. Девети век

3. Патристиката

4. Теологията

4.1. Теологията като мистичен опит

4.1.1. Философът на опита

4.1.2. Богословското школуване и духовният отец

4.1.3. Мястото на науките и изкуствата

4.1.4. Четенето на книги

4.1.5. Писмовната активност

4.1.6. Подозренията към интелектуалната дейност

4.2. Философската теология

4.2.1. Теологията на откровението като основа на богословския дискурс

4.2.2. Дискурсивната теология

4.2.2.1. Догматичната теология

4.2.2.2. Спекулативната теология

4.2.2.3. Подход към външния авторитет

5. Философията

5.1. Многозначността на понятието

5.2. Философското преподаване и писмовната активност

5.3. Самостоятелността на философите

5.4. Автономията на философията

5.5. Многото лица на теоретичната философия

5.6. Характеристики на теоретичната философия

5.6.1. „Нашата философия“

5.6.1.1. Григорий Богослов

5.6.1.2. Дионисий Псевдо-Ареопагит

5.6.2. Компетенциите на философията

5.6.2.1. Християнската философия

5.6.2.2. Икономията като сфера на действие за философията

5.6.2.3. Апофатична и катафатична теология

5.6.2.4. Философия и богословски дискурс

5.6.2.5. Философия и мъдрост. Парадигмата на Максим Изповедник

5.6.2.5.1. Двата вида философия

5.6.2.5.2. Мъдростта

5.6.2.5.3. Мъдростта и философстването

5.7. Дефинициите за философия

5.7.1. Йоан Дамаскин

5.7.2. Михаил Псел

6. Периодизиране на византийската философска култура

6.1. Предвизантийските автори

6.2. Утвърждаване на византийската философия

6.3. Византийският класицизъм

6.4. Мисловните линии на антропоцентризма и теоцентризма

6.5. Философията на Палеологовото време

6.5.1. Отношението към латинската култура

6.5.2. Културпатриоти и „консерватори“

6.5.3. Коригиране на дискурса на теологията на опита

6.5.4. Томисти, платоници и аристотелици във Византия

6.5.5. Платон и Аристотел във Византия

7. Византийският хуманизъм

8. Рационалност и любознание

8.1. Рационалността

8.1.2. Михаил Псел

8.1.2. Григорий Синаит и Григорий Палама

8.2. Любознанието

8.2.1. Михаил Псел

8.2.2. Йоан Дамаскин и Григорий Палама

9. Философия във Византия и византийска философия

10. Заключение

II. Основни теми и понятия

1. Учението за енергиите

1.1. Учението на Аристотел

1.2. Тълкуването на учението за енергиите при Мартин Хайдегер

1.3. Елинската рецепция

1.4. Начало на християнската рецепция на учението за енергиите

1.5. Енергийното учение на християнските мислители от IV в.

1.5.1. Атанасий Александрийски

1.5.2. Кападокийците

1.6. Дионисий Псевдо-Ареопагит

1.7. Максим Изповедник

1.8. Йоан Дамаскин

1.9. Една междинна равносметка

1.10. Учението за енергиите и западното философско мислене

1.11. Фотий Константинополски

1.12. Михаил Псел

1.13. Никита от Марония

1.14. Георги от Кипър (Григорий II)

1.15. Григорий Палама

1.16. Варлаам, Акиндин и Григора

1.17. Прохор Кидон

1.18. Учението за енергиите в произведенията на следващото поколение паламити

1.18.1. Филотей Кокин

1.18.2. Николай Кавасила

1.18.3. Калист Ангеликуд

1.19. Същностна енергия и акциденция

1.20. Липсата на коректно логическо формулиране на различието между същност и енергия

1.21. Георги Схолар и определянето на различието „същност-енергия“

1.22. Перихореза и синергия

1.23. Калист Ангеликуд: същностна енергия и ипостас

1.24. Хексис – ипостасиращият фактор

2. Принципите на биващото

2.1. Логосите на нещата

2.1.1. Дионисий Псевдо-Ареопагит

2.1.2. Максим Изповедник

2.2. Една метафизика на конкретното

2.3. Аналогичната самостоятелност на биващото

2.4. Логос/принцип на същността и тропос/начин на съществуване

2.5. Битие – благо/зло-битие – вечно-битие

2.6. Съ-създателят

3. Природа и ипостас

3.1. Природа/същност

3.2. Ипостас

3.3. Ипостас и лице

3.4. Релация и синергия

3.5. Индивид

4. Човекът

4.1. Логосът на човека

4.2. Образ Божи, микрокосмос и прародителски грях

4.3. Психосоматичното единство на човека

4.4. Човешкото тяло

4.4.1. Тялото в антропологията на Максим Изповедник

4.4.2. Тялото и иконопочитанието

4.4.3. Тялото в учението на Григорий Палама

4.5. Душата

4.5.1. Григорий Нисийски за душата

4.5.2. Йоан Дамаскин

4.5.3. Немезий Емески за неразумните сили на душата

4.5.4. По-нататъшната традиция. Мелетий монах

4.5.5. Разумната душа

4.5.5.1 Максим Изповедник

4.5.5.2. Михаил Псел

4.5.5.3. Григорий Палама

5. Човешкото познание

5.1. Рационалното познание

5.1.1. Четирите елемента на познанието

5.1.2. Практическата, естествената и богословската философия

5.1.2.1. Практическата философия

5.1.2.2. Съвестта

5.1.2.3. Естественото съзерцание

5.1.2.4. Изкуствата и науките

5.1.2.5. Истина

5.1.2.6. Разум и откровение според представителите на антропоцентричната линия

5.1.2.7. Незабравимото знание

5.2. Опитното познание

5.2.1. Пълната философия

5.2.2. Богословската философия

5.2.3. Екстазът и обожението

5.2.4. Опитното познание според радикалните представители на теоцентричната линия

5.2.5. Рационалистичният поврат при Григорий Палама

5.2.5.1. Мистичното опитно богопознание

5.2.5.2. Богопознанието чрез естествения човешки разум

5.2.5.2. Нормиращата сила на благочестивия разум

6. Волята и свободата

6.1. Учението за свободата на Йоан Касиан

6.2. Кападокийците

6.3. Немезий Емески

6.4. Максим Изповедник

6.5. Йоан Дамаскин

6.6. Фотий Константинополски

6.7. Михаил Псел

6.7.1. Воля и свободен избор

6.7.2. Необходимост, съдба и участ

6.8. Провидение и участ в историографията

6.9. Дебатът за съдбата през XV век

6.10. Обожение и свобода според Григорий Палама

6.11. Заключителна бележка

7. Време, еон, вечност

7.1. Елинската традиция

7.2. Василий Велики. Кападокийците

7.3. Максим Изповедник

7.4. Михаил Псел

7.5. Система на взаимодействието на структурите

7.6. Заключително наблюдение

8. История и метафизика

8.1. Политическо мислене и историография

8.1.1. Политическото мислене

8.1.2. Античната Политика и византийската образованост

8.1.3. Политиката и философският етос

8.1.4. Историография и философско мислене

8.1.5. Политическото мислене и философията

8.2. Историчността като базисен елемент на византийската философия

8.2.1. Историко-метафизичната програма

8.2.2. Ядрата на историческата метафизика

8.2.2.1. Време и историчност в учението за йерархията на Дионисий Псевдо-Ареопагит

8.2.2.2. Учението за творението

8.2.2.3. Христологичният център

8.2.2.4. Есхатологията

Вектор на времето

Цитирана литература

Източници

Изследвания

Български преводи на цитирани текстове

Източници

Изследователска литература

 

Details
Publisher East–West Publishing
Language Bulgarian
Pages 416
Illustrations
Binding hardback
ISBN 978-619-01-1389-8
Creation date 2024
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset