The cult of Asclepius in Greece and Rome: Origin, development, characteristic
Култът към Асклепий в Гърция и Рим. Произход, развитие, характер
Language: Bulgarian. Category: Roman religion

 

Table of contents

Предговор

Произход и развитие на култа на Асклепий в Гърция

I. Легендата за Асклепий

II. Името на Асклепий

III. Връзката на Асклепий с Аполон

IV. Произход и развитие на култа към Асклепий

V. Инкубацията в култа на Асклепий

VI. Свещенните архиви

VII. Служители на култа в Асклепионите

Жрецът

Закорът

Клейдухи, пирофори, канефори, арефори

VIII. Светилищата на Асклепий

Светилището на Асклепий в Гортис

Асклепионът в Коринт

Асклепионът в Атина

Асклепионът в Пергам

Светилището в Епидавър

Култът към Асклепий в Рим

I. Въвеждане на култа към Асклепий в Рим

Условия за въвеждането

Свидетелства за въвеждането

II. Организация на култа на Асклепий

Светилището на остров Тиберин

Характер на култа към Асклепий

Декретът на император Клавдий

Социален състав на почитателите на Асклепий

III. Разпространение на култа на Асклепий в Италия

Библиография

Приложения

Списък на илюстрациите

 

Details
Publisher Vital
Language Bulgarian
Pages 230
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 954-8259-53-2
Creation date 2001
Size 16 x 24 cm
Citation
Citation Дончева, Иванка. Култът към Асклепий в Гърция и Рим: Произход, развитие, характер. В. Търново: Витал, 2001.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset