Korean ritual folklore (among texts and images from Jeju Island)
Корейски обреден фолклор (сред текстове и образи от остров Чеджу)
Category: Korean studies
Language: Bulgarian
 
   This book presents Korean ritual folklore and its variants on Jeju Island, examining folk beliefs, customs and practices associated with the family and the village. Koreans themselves claim that Jeju Island is like another country to them. There they encounter flora and fauna different from the Korean peninsula, a different climate, and a dialect that is difficult to understand. But its traditions are part of Korean cultural heritage and add to its diversity.
 
Table of contetn

УВОДНИ ДУМИ

Глава първа. КОНСТРУКЦИИ НА ОБРЕДНОТО В КОРЕЙСКАТА НАРОДНА ТРАДИЦИЯ

1. Традиция и обред (обща характеристика)

1.1. Няколко думи за корейската традиция

2. Корейски народни вярвания, обреди и обичаи (смисли и специфики)

2.1. Опит за систематизация на корейските народни вярвания и обичаи

2.1.1. Амулети и талисмани

2.1.2. Духове

2.1.3. Олтари

2.1.4. Обреди

Глава втора. ОБРЕДИ И ОБРЕДНИ СИМВОЛИ (ПО МАТЕРИАЛИ ОТ ОСТРОВ ЧЕДЖУ)

1. Обща характеристика на остров Чеджу

1.1. Кратка географска справка

1.2. Кратка историческа справка

2. Обредът в селото

2.1. Видове олтари

2.2. Видове обреди

2.2.1. Подже

2.2.2. Киудже

2.2.3. Хешиндже

2.2.4. Йоншиндже

2.2.5. Саншиндже

3. Обредът в дома

3.1. Мунджондже

3.2. Чилсондже

3.3. Чоуандже

3.4. Тоджудже

3.5. Сонджудже

3.6. Петкоса

3.7. Други

Глава трета. ОБРЕДИ, ОБИЧАИ И ТЯХНАТА ВАРИАНТНОСТ НА ОСТРОВ ЧЕДЖУ

1. Остров Чеджу в корейското културно и фолклорно наследство (социокултурни паралели) 

2. Особености на чеса на остров Чеджу

3. Особености на култа към змията на остров Чеджу

4. Някои характеристики на образа на токеби

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Хронология на корейските кралства, държави и исторически периоди на Корейския полуостров 

Карта и списък на провинциите на Корейския полуостров, днес в Северна и Южна Корея 

Речник на корейските термини и понятия

БЛИОГРАФИЯ

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language English, Korean
Pages 274
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-07-5956-2
Creation date 2024
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset