Bismarck, the Eastern Question and Bulgarian liberation 18561878
Language: Bulgarian with summaries in German and Russian

 

Table of contents

Предговор

Концепцията на Бисмарк по Източния въпрос. Формиране и основни принципи

Идейни предпоставки. Отношение на пруско-германската общественост към Османската империя и Източния въпрос до 1871 г.

Източният въпрос във външнополитическата стратегия на Бисмарк. Основни положения и принципи

Политиката на Прусия по Източния въпрос и войната за обединение на Германия (18561871)

Политиката на Прусия по Източния въпрос до назначаването на Бисмарк за министър-председател през 1862 г.

Ролята на Източния въпрос за дипломатическо осигуряване на войните срещу Дания и Австрия (18631868)

Източният въпрос в светлината на Френско-пруската война (18691871)

Ролята на Бисмарковата дипломация в Източната криза (18751878)

Източният въпрос през призмата на френско-германския конфликт

Приносът на Бисмарковата дипломация за разпалването на Източната криза

Отношението на германското правителство към Руско-турската война

Участието на Бисмарк в мирните преговори от края на войната до Берлинския конгрес

Заключение

Бисмарк, Восточный вопрос и болгарское освобождение 18561878 (резюме)

Bismarck, die Orientfrage und die bulgarische Befreiung 18561878 (Zusammenfassung)

Бисмарк, Източният въпрос и Българското освобождение 1856-1878

Details
Publisher Zahari Stoyanov Publishing
Language Bulgarian with summaries in German and Russian
Pages 584
Illustrations b/w figures
Binding hardback
ISBN 978-954-09-1205-9
Creation date 2019
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset