Cognitive Prediction on the Internet: Towards the End of Originality?
Когнитивно прогнозиране в интернет (към края на оригиналността?)
Language: Bulgarian

 

   The author examines key points related to media information on the Internet as a basis for cognitive prediction. He describes the mechanisms for media coverage of events theoretically, and in the last part of the text offers practical models for media events.

 
Table of contents

Увод

Глава 1. Качеството на медийната информация в Интернет като база за когнитивното прогнозиране

Глава 2. Моделиране на механизмите за медийно отразяване на събития в интернет

Глава 3. Разработване и практическо внедряване на модели за медийно отразяване на събития в интернет

3.1. Дефиниране на информационния обект (WP1)

3.2.Съставяне на филогенетичната прогноза

3.3.Генериране на първично и коригирано съдържание за текущ момент

3.4. Управление на публикуването на текущо съдържание за жизнения цикъл на обекта

3.5. Документиране на онтологичното развитие на съдържанието за обекта и корекция на филогенетичната прогноза

3.6. Филогенетична срещу традиционна прогноза

3.7. Перспективи за развитие на изследването

Заключение

Използвана литература

 

Details
Publisher St Cyril and St Methodius University of Veliko Turnovo Publishing House
Language Bulgarian
Pages 76
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-619-208-337-3
Creation date 2023
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset