The literacy of the Bulgarian National Renaissance. Collected papers
Книжовността на българското Възраждане
Language: Bulgarian

 

Table of contents

Вместо предговор. Авторски оправдания и самопредставяне, житейски равносметки и разяснения за книгата

Първи раздел. Българско Възраждане до средата на XIX век

Книжнина и оцеляване на българите през вековете на османското чуждовластие

Софроний Врачански  будител и просветител, изправен на синора между ръкописната и печатната българска книга

Началните подтици за културно-просветно и книжовно развитие на възрожденските българи след 20-те години на XIX век

Учителството и неговото книголюбие  фактор за просветна обнова

Постъпателн ръст на печатните книги и начало на периодичния печат

Начало на възрожденския печат

Начални библиографски известия, първата библиография, предназначена за български читатели и ранни археографски описи

Втори раздел. Българската книжнина от 50-те години на XIX век до Освобождението. Организация на книжовния живот и периодичния печат

Обединяване на българските емигранти в чужбина и активизиране на общствеността по българските земи

Печатарството през последните десетилетия преди Освобождението

Книжари и първи издатели

Новите времена след Кримската война създават нова журналистика и публицистика

Трети раздел. Характеристика на възрожденските издания, разпределени в зависимост от литературното съдържание и читателско предназначение

Нови идеи за прехода от средновековния към възрожденския период в историята на българската книжнина

Книгоиздаване, следващо отколешни традиции. Възрожденската книжнина  огледало на народното творчесто, бит и култура

Религиозни книги за нравствено християнско поучение и за богослужение

Календари с месецослови  вечни, за една година, стенни; народни книги – митарства, гадания и съновници

Нови насоки на учебното дело и учебникарството след средата на XIX в.

Значение на преводните издания за развитие на българския книжовен език, на новобългарската книжнина и литература

Публикации на оригинални български произведения с художествено съдържание, наричани през Възраждането „изящна словесност“

Научни издания на Българското възраждане. Импулси за защита на дисертации в чуждестранни университети

Четвърти раздел. Авторството, четенето и читателите на Българското Възраждане

Кратка цивилизационно-историческа ретроспекция на писменото общуване и на книжовниците  основен двигател на тези процеси

Преход от български ръкописни книги към печатни издания. Термини и определения за означаване на лицата, заети в книжовния живот

Източнобългарски старопланински книжовни средища от края на XVIII и началото на XIX в.

Проблематиката за авторството през Българското възраждане, разисквана в контекста на европейската наука за книгата

Нови идеи в съвременната история на книгата за предвъзрожденското и възрожденското развитие на българската книжовност в условията на Османско владичество

Авторството на българските възрожденски книжовници и техният обобщен „образ“

Историческа перспектива на доосвобожденската книжнина и автори приемници на нейната традиция в книжовната история на първите няколко десетилетия след Освобождението

Симптоми за модернизация на книгоиздаването през първите две десетилетия на ХХ век

Четене, читатели и библиотеки на Българското възраждане

Общи характеристики на читателската публика в началото на ХХ в.

Заключение. Историческата перспектива на Българското възраждане, отразена в книжовността ни през ХХ и началото на XXI век

Поврат в обществения живот и книгоиздаването след 9 септември 1944 г.

Напредък на социалистическото книгоиздаване и изворите на „сивия поток“

Демонополизация на книгоиздаването и преход към пазарна икономика

Именен показалец

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 894
Illustrations b/w figures
Binding hardback
ISBN 978-954-07-4378-3
Creation date 2018
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset