Politico-historical polemics: Europe. Russia. Bulgaria. Contemporaneity
Language: Bulgarian

 

    Europe would be healed from its division into trans-oceanic and continental entity only when it globalizes itself as the Euro-Atlantic. Eurasia is one and the same geographical land divided into two politico-historical worlds. Russia is a colonial organism, a primary antagonist of Europe. "Orthodox civilization" is a geopolitical tool for the take-over of the Balkans. Europe is а synonym of civilization as far as it is Christian. Today's new "conservatism" is a left-wing, phobic ideology, increasingly colored in brown. Marxism collapsed in the twentieth century, but continued to spread its historiographical "conspiracy". October 1917 was a total refutation of the Communist idea. Lenin's "useful idiots" and "metaphysical" Russophiles are heroes of today. These are the main polemical points considered in Prof. Yanakiev's book.

 

Table of contents

Уводни думи

Част първа. Историко[гео]-политически сюжети

Дългият XIX век и неговите „векове“. Векът на нациите и идеологиите

Дългият XIX век и неговите „векове“. Векът на „Великите сили“

Дългият XIX век и неговите „векове“. Формирането на големите континентални коалиции

Евроатлантизмът  основният исторически „сюжет“ на Новото време. Изстраданото единство

Евразия. Европа с Русия или Русия без Европа

Евразия. Един географски, но два исторически континента

Евразия. Трагичните опити за осъществяване от запад и от изток

Евразия. Краят на битката

Колониална държава ли е Русия? Колониализъм без океани

Колониална държава ли е Русия? Колонизирането на Сибир

Колониална държава ли е Русия? Колонизацията на Волго-Донския басейн, Кавказ и Черноморието

Колониална държава ли е Русия? Свободна ли е Русия от греха на робовладението?

Политическият феномен Централна Европа. История на възникването

Политическият феномен Централна Европа. Вътрешна слабост между двете войни

Политическият феномен Централна Европа. Катастрофата и възкръсването

Политическият феномен Централна Европа. „Слабото място“ на Европа?

Православна цивилизация? Късното възраждане на един Хънтингтънов конструкт

Православна цивилизация? Едно Православие, но две цивилизации

Православна цивилизация? Изтласкваният болшевизъм

А образцова ли е руската православност?

Част втора. Еропейски дискусии

1. Европа на християнския или на „секуларния“ разум

Европейският Разум и левият културен егалитаризъм

Защо е християнски разумът на Европа

Европа, християните, секуларизмът

2. Европа от „апокалиптична“ перспектива

Многобройните европейски „загивания“

За конфуза на несбъдващите се пророчества

Цивилизация на „кризата“?

3. Европа на нациите

Нациите и Европа. Кое е по-старо?

За Европа, националните й общности и мигрантите

4. Европа и новият „консерватизъм“

Тъй наречният нов „консервативен консенсус“

Трите действителни опори на новия „консерватизъм“. Антиелитизмът

Трите действителни опори на новия „консерватизъм“. Мигрантите

Трите действителни опори на новия „консерватизъм“. Джендър и трансхуманистичните фобии

Част трета. Пререкаеми наследства

Печалната история на марксизма. Разпадането на „канона“

Печалната история на марксизма. От Маркс до марксисткия „хилиазъм“

Печалната история на марксизма. Объркаността на днешните постмарксизми

Октомври 1917. Опровержение на историческия „материализъм“

Октомври 1917. Опровержение на мита за „обединения пролетариат“

Октомври 1917. Опровержение на мита за „освободения труд“

Част четвърта. Политически фрагменти по конкретни поводи

„Пещерен антикомунизъм“. А пещерен антинацизъм може ли?

Лява непокаяност

Изгряваща констелация срещу свободата

Ирина Бокова и националният примитивизъм

За Оливър Стоун и „полезните идиоти“

Към какво е „филията“ на нашата днешна русофилия?

„Метафизическият“ русофил

Дали наистина не съм либерал?

Проклятието на човекообожеството

За „своите“ и „чуждите“ в христянските чувства

Фрагменти срещу едно „зло“ християнство

Политико-исторически полемики. Европа. Русия. България. Съвременността

Details
Publisher Hermes
Language Bulgarian
Pages 408
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-26-1958-1
Creation date 2019
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset