How the literary history works? Volume one: Literary-historical compendious themes
Language: Bulgarian

 

Table of contents

Думи на автора за трите тома „Как работи литературната история?“

За създаването на литературноисторическия сюжет 

1868: Първата новобългарска година на литературата

Геопоетика на общобългарските предели в творчеството на възрожденските поети от македонските краища Константин Миладинов, Григор Пърличев и Райко Жинзифов

Литературата, литературната култура, литературният живот между погнусата и презрението и култа към парите - като се тръгне от Не щеме ний богатство, не щеме ни пари и „Песен на паричката ми“

Дом и бездомност в българската женска поезия от Екатерина Ненчева до Екатерина Йосифова

Пребиваващите в една и повече култури български художници: една предзададена от Димитър Добрович типология

Епиката Пътуване към Петербург в българската литературна и политическа култура от първите десетилетия на XX век

Вазовите и Величковите Българии и чужбини

1910: Волята за представителност и (може би) окончателност

Оттеглянето/оттеглянията на Стоян Михайловски, Пенчо Славейков, д-р Кръстьо Кръстев

Малка апология на крайморските хора и на морето, представяни от литературата (предимно) и от другите изкуства

1925: Годината на затрупаните в катедралата генерали и на изчезналите поети. Екстремният финал на полудялата България

Странджанският магически реализъм

Змейска любов и сватбено блаженство, язове и бурени, обратни домове и корен дълбоко в небето. Присъстващи и отсъстващи школи и направления на късния литературен модернизъм в 20-те и 30-те години на българската поезия. От неутвърдения (напълно) парнасизъм до отсъстващия (сякаш) в българската поезия сюрреализъм

Преломите, пропаданията, прекъснатостта в историята на българската литература през 20-те и 30-те години на XX век

Идилии и драми на добруджанското чифликчийско живеене (според Йовков, но и според Яворов и Ивайло Петров)

По-учестени, по-интензивни ли са срещите и взаимоотношенията на изкуствата във времената на бохемско върлуване, на радикални сривове, на многопосочно експериментаторство

За българските смисли на определенията авангард и авангардизъм в литературната култура (Българският поетически авангард всред многогласието на авангардите)

За поетическите изрази на българската европейска идентичност (Предговор и бележки към авторската антология „Европа“, 2018 г.)

Как се конструира образът на 9 септември 1944 г.? (В четене на първите тематични антологии и на някои други книги от 40-те години на XX век)

1946: годината на прокомунистическия прелом в литературата, разказана през социалното битие на двете списания „Изкуство“ и „Балкански преглед“ и на двете книги „Птица над пожарищата“ и „Боеве“. Три етюда

Присвояване на ролята, на мисията на Поета. Наблюдения, фрагментарни бележки, размишления на глас за Априлското поколение

Меката власт на моралните авторитети в късната социалистическа епоха (19621985)

„Тихата лирика“ срещу идеологизираното гръмогласие в поезията: различни гласове, различни аудитории  търсени и намирани

Групови и лични постмодерни мистификационни игри с антологийното

Отново за поколенията (поетическите) в литературата. Колажен етюд в посоките и на личностното въвлечено литературознание

Бележки

Съдържание на том втори и том трети от „Kак работи литературната история?“

Книги на Михаил Неделчев

Михаил Неделчев. Как работи литературната история?

Details
Publisher New Bulgarian University
Language Bulgarian
Pages 432
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-619-233-081-1
Creation date 2019
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset