Ivan Hristov. Byzantine Theology in the 14th Century: The Discourse on Divine Energies 
(Studia patristica et byzantina sardicensia, volumen II)

 

The present book studies the central theme of Byzantine theology in the 14th c.: the teaching of Divine energies, which reaches its completion in the Palamitic debates and takes a central place in the Tradition of the Orthodox Church. In Bulgarian with a short summary in English.  

 

Table of contents

Предговор

Глава I. Византийското богословие в навечерието на спора

I.1. Историческо въведение

I.1.а. Хронологически рамки и исторически контекст на паламитските спорове

I.1.б. Специфични акценти на византийското богословие в навечерието на споровете

I.1.в. Църковни и богословски контакти с латинския Запад. Въпросът за идентичността на византийското богословие

I.2. Богословска дейност на участниците в дебата през 1336 г.

I.2.а. Източници за живота на св. Григорий Палама

I.2.б. Пристигане и дейност на Варлаам в Константинопол. Спорът с папските легати през 13341335 г.

I.2.в. Другите основни участници: Акиндин, Никифор Григора, Теодор Дексий, Димитрий и Прохор Кидонис

I.3. Първи разногласия между св. Григорий Палама и Варлаам

 I.3.а. Антилатинските съчинения на Варлаам

I.3.б. Аподиктичните трактати на св. Григорий Палама

I.3.в. Преглед на разногласията. Позицията на св. Григорий Палама

I.4. Начало на директния сблъсък. Дискусията за метода на Варлаам

I.4.а. Начало и развитие на дебата. Посредническата роля на Акиндин

I.4.б. Аргументите на Варлаам срещу използването на доказателства в богословието

I.4.в. Отговорът на св. Григорий Палама. Преосмисляне на основите на Аристотеловата логика

Глава II. Исихазмът в дискурса за Божествените енергии

II.1. Разгръщане на спора. Съборите от 1341 г.

II.1.а. Нови насоки на критика. Съчинението „Против месалианите”. Светогорският томос на атонското братство. „Триади в защита на свещенобезмълвстващите”

II.1.б. Съборът от 10.06.1341. Окръжното писмо на патр. Йоан XIV Калека. Ролята на Акиндин за продължаването на спора

II.1.в. Съборът от юли 1341. Томосът от Август 1341

II.2. Учението на св. Григрий Палама за боговидението, ествения разум и богословието

II.2.а. Разумът и естественото съзерцание

II.2.б. Богословие и боговидение

II.2.в. Богословско обосноваване на исихазма

II.3. „Антипаламитските” събори през 13421344 г.

II.3.а. Историческият контекст  гражданската война (13411347) и деянията на патр. Йоан XIV Калека

II.3.б. Съборите от май-юли 1342, от септември 1343 и от 4 ноември 1344 г.

II.3.в. Трите анти-томоса на патр. Йоан XIV Калека

II.4. Учението на св. Григорий Палама в спора с Акиндин

II.4.а. „Антиретиките” на Акиндин

II.4.б. „Антиретиките” на св. Григорий Палама

II.4.в. Отговорът на учението за Таворската светлина като преобразенто тяло Господне

III. Утвърждаване на Паламитското учение като стандарт за Православието

III.1. „Паламитските” събори през 13461347 г.

III.1.а. Промяна на императорската политика. Начало на консултациите

III.1.б. Съборите от 21.05.1346 и 02.02.1347 г.

III.1.в. Синодалният томос от 15.02.1347 г. и реакцията на Никифор Григора

III.2. Нов подем на антипаламизма през 1350 г. Съборът от 1351 г.

III.2.а. Новите лидери  Никифор Григора и митрополитите на Ефес и Ганос

III.2.б. Съборът от майюли 1351 г. и Томосът от 15.08.1351 г.

III.2.в. Потвръждение за принадлежността на св. Григорий към светоотческата традиция и издигането му като стандарт на православието

III.3. Паламитското учение в споровете с Никифор Григора

III.3.а. „Антиретиките” на Филотей Кокин и отговорът на Григора. „Антиретиките” на св. Григорий Палама

III.3.б. Нощния диспут от 1355 г.

III.3.в. Атаките на Теодор Дексий и Исак Аргир

Глава IV. Антилатинският дебат в контекста на Паламизма

IV. Обединяване на интереса към томисткото богословие с критиката на паламизма

IV.1.а. Проникване на томизма във Византия. Дейността на Димитрий и Прохор Кидонис.  Реакция на византийското богословие срещу томизма

IV.1.б. Бележките на Прохор Кидонис в защита на Никифор Григора

IV.1.в. Съборът от април 1368 г. Осъждане на Прохор Кидонис и канонизиране на св. Григорий

IV.2. Отстояване идентичността на византийското богословие в реакцията срещу томизма

IV.2.а. Съчинението на Калист Ангеликуд срещу Тома Аквински. Припознаване на томизма като изразител на римокатолическото учение

IV.2.б. Учението за енергиите срещу томисткия възглед за простотата на Бога и тълкуването му като actus purus

IV.2.в. Познание за тварното и богопознание

IV.3. Христоцентризмът на Калист Ангеликуд в неговата критика на томистката антропология в неговата критика на томистката антропология

IV.3.а. Методът на опровержението

IV.3.б. Антропоцентризмът на Тома Аквински

IV.3.в. Христоцентризмът на Калист Ангеликуд

IV.4. Отражение на паламитските спорове в средновековна България

IV.4.а. Средновековни славянски преводи на участниците в спора

IV.4.б. Съборът в Търново от 1359 (1360 г.)

IV.4.в. Антипаламитски фрагменти в библиотеката на Бачковския манастир

Заключение

Библиография

I. Извори

II. Изследвания

Приложения

Приложениe 1

Όμολογία τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, έκτεθείσα παρα του ίερωτάτου μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυρίου Γρηγόριου Παλαμά

Изповедание на православната вяра в изложение на пресветия Митрополит Солунски, господин Григорий Палама

Приложениe 2

Ή των άγιορειτων πίστις ην προυτειναν τω κυρίου Άθανασίω

[Изповедание на] вярата на монасите светогорци, което те са представили на господин Атанасий

Приложениe 3

Томос от 1351 г. (извадки)

I. Уточняване на позицииите

I.1. Из вероизповеданието на св. Григорий, прочетено на втората сесия на Събора

I.2. Слово на св. Григорий пред третата сесия на Събора

II. Постановление на Събора от третата сесия на заседанията

III. Догматически въпроси, свързани с учението за Божествените енергии

III.1. Формулирана на въпросите

III.2. Принципи на разглеждането им

IV. За различието между същност и енергии [Въпрос 1]

IV.1. Абсурдни следствия от допускането на противното

IV.2. Действителното отношение между същност и енергия

V. За нетварността на енергиите [Въпрос 2]

V.1. Абсурдни следствия от допускането на противното

V.2. Неправилно тълкуват светоотческите свидетелства за основополагане, отношение и подобие

VI. В някакъв смисъл същността стои над енергията [Въпрос 4]

VII. Причастността към Бога е по отношение на енергията [Въпрос 5]

VIII. Заключителни постановления на събора

Приложение 4

На Варлаам, Акиндин, на техните сподвижници и приемници анатема! Глави срещу Варлаам и Акиндин

Приложение 5

Извадки от полемичния трактат на Калист Ангеликуд срещу „Сума против езичниците” от Тома Аквински

Приложение 6

Фрагменти от неизвестен полемичен трактат в библиотеката на Бачковския манастир

ΤΑ ΕΜΦΕΡΟΜΕΝΑ ΤHΙ ΔΕΥΤΕΡΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΕΡΙΔΙ

Привеждано във втората част на словото

Списък на съкращенията

Индекс на имената

Summary

Византийското богословие през XIV в. Дискурсът за божествените енергии

Details
Publisher East-West Publishing
Language Bulgarian with summary in English
Pages 332
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-619-152-830-1
Creation date 2016
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset