The book contains the results of the archaeological investigation of two medieval cemeteries from 14th c. located in the area of Yantra village, Central Northern Bulgaria.

 

Table of contents

Въведение

Погребален обичай

Гробен инвентар

А. Облекло

Б. Накити, украсяващи главата

1. Прочелници

2. Игли за коса

3. Обеци и наушници

В. Накити, украсяващи тялото и облеклото

Украшения и елементи от облеклото

1. Копчета

2. Коланни приспособления  токи

3. Коланни апликации

Накити, носени по тялото

4. Украшения с мъниста

5. Пръстени

Г. Техники, прилагани при изработването на накитите от Янтренските некрополи

Монетни находки

1. Римски монети

2. Византийски монети от XII век

3. Монетни емисии, сечени през XIII век

4. Монетни емисии, сечени през XIV век

5. Датировка на некрополите при село Янтра според нумизматичния материал

6. Харонов обол

Бележки

Каталог на погребенията от Некропол I и находките, открити в тях

Каталог на погребенията от Могила I и находките, открити в тях

Каталог на единичните и колективни гробни монетни находки, открити в Некропол I и Могила I при село Янтра

Основна литература

Съкращения

Таблици с фотоизображения

Summary in English

Summary in French

Appendix

Ив. Чокоев. Някои наблюдения върху текстилните материали от проучените некрополи при село Янтра
Iv. Chokoev. Observations on the Textile Material from the Excavated Necropolises near the Village of Yantra (summary) 

 

Янтренски некрополи

Details
Publisher Vital
Language Bulgarian with summaries in English and French
Pages 172
Illustrations b/w figures, maps
Binding paperback
ISBN 954-8259-04-4
Creation date 1993
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset