Iryeon. Memorabilia of the Three Kingdoms
Language: Bulgarian

 

Table of contents

Увод

За книгата

За структурата на текста

За автора

За превода

Летоброене

Първа книга. Чудеса (част първа)

Предговор

Древен Чосон (Уангом Чосон)

Уиман Чосон

Махан

Двете губерни

Седемдесет и осемте държави

Наннан

Северен Тебан

Южен Тебан

Малгал (Мулгил) и Бохай

Страната Исо

Петте Кая

Северно Пуйо

Източно Пуйо

Когурьо

Пьонхан и Пекче

Чинхан

Вили за забавление през четирите сезона

Основателят на Шила цар Хьоккосе

Вторият владетел на Шила цар Нахме

Третият владетел на Шила цар Норье

Третият владетел на Шила цар Талхе

Ким Алджи. История от времето на цар Талхе

Йоно и Сео

Цар Мичу и Бамбуковата армия

Цар Немул и Ким Чесан

Осемнайсетият владетел на Шила цар Шилсон

Стрела в калъфа за комунго

Цар Чичоло

Цар Чинхън

Тохуа и Пихьон

Нефритеният пояс, изпратен от Небето

Царица Сондок и трите неща, които тя предрекла

Царика Чиндок

Ким Юшин

Цар Теджон Ким Чунчу

Чанджун и Па

Втора книга. Чудеса (част втора)

Цар Мунму Поммин

Флейтата, която успокоява десет хиляди вълни

Хуаран Чукчи. Историята от времето на цар Хьосо

Цар Содок

Госпожа Суро

Цар Хьоксон

Цар Кьондок, наставник Чундам и тедок Пьохун

Цар Хьегон

Цар Уонсон Велики

Подранил сняг

Цар Хъндок и папагалите

Цар Шинму Велики, Йомджан и Кунпа

Цар Кьонмун Велики

Чойон и храмът Манхе-са

Царица Чинсон и Котаджи

Цар Хьонгон

Цар Кьонмьон

Цар Кьоне

Цар Ким Пу Велики

Южно Пуйо, Ранно Пекче и Северно Пуйо

Цар Му

Късно Пекче и Кьон Хуон

Записки за страната Карак

Цар Кодън

Цар Мапум

Цар Коджилми

Цар Ипум

Цар Чуаджи

Цар Чуихи

Цар Чилджи

Цар Кьомджи

Цар Кухьон

Трета книга. Възход на будизма

Шундао полага основите на будизма в Когурьо

Марананта внася будизма в Пекче

Адао поставя основите на будизма в Шила

Уонджон издига будизма, а Йомчок жертва живота си в името на вярата

Цар Поп забранява убийствата

Цар Поджан утвърждава даоистката вяра, а монахът Подок мести с магическата си сила будистки храм

Десетимата светци, почитани в храма Хъннюн-са в Кьонджу

Четвърта книга. Пагоди и будистки статуи

Камъкът, върху който Буда Кашяпа медитирал

Пагодата на цар Ашока при крепостта Ляодун

Пагодата, направена от камък паса в крепостта Къмгуан

Храмът на божествената пагода в Когурьо

Троицата на Буда в Храма на жълтия дракон

Девететажната пагода в Храма на жълтия дракон

Камбаната в Храма на жълтия дракон, камбаната в храма Пондок-са и статуята на бодхисатва Бхеайшаджягуру в храма Пунхуан-са

Статуята на Троицата на Буда в манастира Йонмьо-са

Планината на четиримата Буди, Планината на намерените под земята Буди и Планината на десетте хиляди Буди

Каменната  статуя на Майтрея в храма Сенъй-са

Стенното изображение на бодхиства Самантабхадра в манастира Хъннюн-са

Манастирът Чунсен-са и трикратната поява на бодхисатва Авалокитешвара

Манастирът Пеннюл-са

Манастирът Минджан-са

Вълшебни реликви пристигат в страната ни

Божествените цветя на бодхисатва Майтрея, хуаран Миши и манастирът Чинджа-са

Двамата светци от Планината на бялата луна, Нохил-пудък и Талтал-пакпак

Хилядоръкият бодхисатва на милосърдието от манастира Пунхуан-са и сляпото дете, което прогледнало

Чошин и двамата бодхисатви Авалокитешвара от планината Нак-сан

Сянката на Буда от Планината на десетта хиляди риби

Петдесетте хиляди превъплъщения от планината Оде-сан

Житие на принц Поджило от планината Оде-сан в провинция Мьон-джу

Петимата светци от манастира Уолджон-са в планината Оде-сан

Планината Намуол-сан

Храмът на небесния дракон

Светилището на Амитабха в манастира Муджан-са

Вълшебната перла шарира от пагодата на манастира Пегом-са

Храмът на божествения сокол

Манастирът Юдок-са

Записки от каменната пагода в Храма на Манджушри в планината Оде-сан

Пета книга. Разкази за знаменити монаси

Уонгуан отива да учи за Запад

Наставник Поян и крушовото дърво

Наставник Янджи и монашеската му тояжка

Монаси заминават за Индия

Чудните деяния на Хьесук и Хьегон

Осма книга. Отшелнически живот

Пътуващият върху облак Нанджи и дървото на бодхисатва Самантабхадра

Хребетът на Манджушри и монахът Йонхуе, който избягал от славата

Монахът Хьехьон търси уединение

Шинчун се оттегля от поста

Двамата светци от планината По-сан

Монахът Йондже среща бандити

Мулгьеджа

Наставник Йоньо

Петимата монаси от манастира Почон-са. Историята от времето на цар Кьондок

Наставник Йомбул

Девета книга. Добросърдечност и синовна преданост

Преданият син Чинджон и красотата на неговата добродетел

Ким Тесон изпълнява синовния си дълг в този живот и в предишния. История от времето на цар Шинмун

Хяндък реже месо от крака си, за да нахрани баща си. История от времето на цар Кьондок

Сонсун заравя собственото си дете. История от времето на цар Хъдок

Бедна дъщеря се грижи от все сърце за майка си

Десета книга. Години на управление на владетелите

Истории и легенди за Трите корейски царства

Details
Publisher Context
Language Bulgarian
Pages 532
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-8361-32-3
Creation date 2019
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset