Georg Ostrogorsky. History of the Byzantine State
История на Византийската държава
Category:
Byzantine Studies

 

   With clarity and logic, Georg Ostrogorsky succinctly traces the intricate thousand-year course of the Byzantine Empire. While his emphasis is on political development, he gives extensive consideration to social, esthetic, economic, and ecclesiastical factors as well. He also illuminates the Empire’s links with classical antiquity, as well as its effect on contemporaneous and subsequent European and Near Eastern history. The author captures the full sweep, the grandeur, and the tragic course of Byzantium’s rise and fall, backed by the scholarship and authority of a lifetime devoted to its study.

 

Table of contents

Предговор

Списък на съкращенията в цитираната литература 

Увод. Развитие на византийската историческа наука 

1. Характерни черти на ранновизантийското държавно развитие (324610) 

1.1. Християнизираната Римска империя 

1.2. Епохата на преселението на народите и на христологичните спорове 

1.3. Юстиниановото реставрационно дело и неговият крах 

2. Борба за съществуването и обновяването на византийската държава (610711)

2.1. Войните с персите и аварите и реформаторското дело на Ираклий 

2.2. Ерата на арабското нахлуване 

2.3. Спасяването на Константинопол и изграждането на новия ред 

2.4. Залезът на династията на Ираклеоните 

3. Епохата на иконоборската криза (711843) 

3.1. Размирици около престола 

3.2. Иконоборство и битки срещу арабите  Лъв III 

3.3. Иконоборство и битки с българите  Константин V 

3.4. Отстъпление на иконоборството и възстановяване на култа към религиозните изображения 

3.5. Византия и Карл Велики

3.6. Реформите на Никифор I и външнополитическите опасности  Византия и Крум 

3.7. Иконоборската реакция 

4. Период на разцвет на Византийската империя (8431025) 

4.1. Начало на нова епоха

4.2. Епохата на правната кодификация: Василий I и Лъв VI 

4.3. Византия и Симеон Български 

4.4. Борбата на централната власт срещу феодалните сили и културният разцвет на византийския императорски двор  Роман Лакапин и Константин Багренородни 

4.5. Епохата на завоеванията  Никифор Фока и Йоан Цимисхи 

4.6. Кулминацията в разгръщането на византийското могъщество  Василий II 

5. Господство на столичната чиновническа аристокрация (10251081) 

5.1. Разпадане на средновековната византийска държава 

5.2. Вътрешен и външнополитически упадък 

6. Господство на военната аристокрация (10811204) 

6.1. Съвземане на Византийската империя  Алексий I Комнин 

6.2. Ново разширяване на могъществото и първи прояви на реакцията  Йоан II и Мануил I

6.3. Опитът за възстановяване на Андроник Комнин 

6.4. Сривът 

7. Латинско господство и възстановяване на Византийската империя (12041282) 

7.1. Образуване на новата държавна система 

7.2. Възход и упадък на Епир. Никейска победа 

7.3. Преди реставрацията 

7.4. Възстановяване на византийското могъщество  Михаил VIII 

8. Упадък и залез на Византийската империя (12821453) 

8.1. Византия като малка държава 

8.2. Епохата на гражданските войни. Сръбското господство на Балканите 

8.3. Османското нахлуване на Балканския полуостров. Византия като турска васална държава 

8.4. Гибел 

Хронологическа таблица 

Списък на владетелите 

Родословни таблици на византийските династии

Георгий Острогорски. История на Византийската държава

Details
Publisher Prozorets
Language Bulgarian
Pages 736
Illustrations
Binding hardback
ISBN 978-619-243-282-9
Creation date 2023
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset