History of the Bulgarian Ground forces (19451990). Volume 3
История на сухопътните войски на България (19451990). Том трети
Category: Socialist period in Bulgaria
Language: Bulgarian

 

Table of contents

Въведение

Първа глава. Развитите на земните/сухопътните войски на България в периода 19451955 г.

1. Фактори, обуславящи развитието на Земните/Сухопътните войски след края на Втората световна война

2. Демобилизация, предислокация и организационни изменения в Земните/Сухопътните войски в условията на Парижкия мирен договор

3. Преименуване и преномериране на съединения и части в Сухопътните войски

4. Организационни и структурни изменения в Сухопътните войски до влизането на страната във Варшавския договор

Втора глава. Развитие на Сухопътните войски в условията на блоково противопоставяне (19551990)

1. Влизане на България във Варшавския договор и дейности за стабилизиране състава и организационната структура на Сухопътните войски до 1973 г.

2. Създаване на Командване на Сухопътните войски и дейности за неговото укрепване

3. Оптимизация на състава и структурата и дейности за повишаване бойните способности на Сухопътните войски в периода 19731990 г.

Трета глава. Развитие на родовете и специалните войски на Сухопътните войски в годините на Студената война

1. Развитие на пехотните / стрелковите / мотострелковите войски

2. Развитие на бронетанковите / танковите войски

3. Развитие на артилерията

4. Създаване и развитие на ракетните войски

5. Развитие на войските за противовъздушна отбрана

6. Развитие на войските за войсково разузнаване

7. Развитие на силите за специални операции

8. Създаване и развитие на войските за радиоелектронна борба

9. Развитие на свързочните войски

10. Развитие на инженерните войски

11. Развитие на химическите войски

12. Развитие на войските за материално-техническо и тилово осигуряване

13. Развитие на военноучебните заведения и школи в Сухопътните войски

Четвърта глава. Превъоръжаване и модернизация на Сухопътните войски в годините на Студената война

1. Въоръжение и техника в Сухопътните войски

2. Автоматизация в Сухопътните войски

Пета глава. Подготовка и използване на Сухопътните войски в операции и бойни действия в годините на Студената война

1. Състояние, оперативна и бойна подготовка на Сухопътните войски

2. Развитие на военното изкуство за водене на сухопътни операции и бойни действия

Заключение

Приложения

Приложение 1. Таблиза за щатния състав на въоръжените сили за периода 19501978 г.

Приложение 2. Таблиза за разпределението на военнослужещите в състава на БНА за периода 19501978 г.

Приложение 3. Ръководен състав на Командването на Сухопътните войски в периода 19731990 г.

Приложение 4. Командващи на армии и командири на корпуси в периода 19451990 г.

Приложение 5. Командири на пехотни / стрелкови / мотострелкови дивизии и бригади в периода 19451990 г.

Приложение 6. Командири на танкови дивизии и бригади в периода 19451990 г.

Приложение 7. Командири на ракетни бригади и бази

Приложение 8. Командири на бригади и бази за ПВО

Приложение 9. Началници на военни училища и ШЗО в периода 19451990 г.

Използвани съкращения

Библиография

 

Details
Publisher The association of the Ground forces of Bulgaria
Language Bulgarian
Pages 265
Illustrations b/w and color figures
Binding hardback
ISBN 978-954-302-068-3
Creation date 2019
Size 21 х 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset