History of Medical Sciences in Bulgaria
История на медицинските науки в България
Language: Bulgarian

 

Table of contents

Предговор

Акушерство и гинекология

Алергология

Анатомия и хистология

Анестезиология и интензивно лечение

Вътрешни болести

Гастроентерология

Дерматология и венерология

Ендокринология и геронтология

Епидемиология на инфекциозните болести

Инфектология

Кардиология

Клинична лаборатория

Медицина на бедствените ситуации

Медицинска генетика

Медицинска микробиология

Медицинска паразитология

Медицинска физика и биофизика

Медицинска химия и биохимия

Неврология

Неврохирургия

Нефрология

Нуклеарна медицина

Обща биология

Обща и клинична патология

Онкология

Ортопедия и травматология

Оториноларингология

Офталмология

Патофизиология

Педиатрия

Професионални болести

Психиатрия

Пулмология

Рентгенология

Социална медицина

Стоматологична наука

Съдебна медицина

Токсикология

Урология

Фармакология

Фармацевтични научни изследвания

Физикална медицина

Физиология

Хематология и трансфузиология

Хигиена и медицинска екология

Хирургия

 

Details
Publisher Prof. Marin Drinov Academic Publishing House
Language Bulgarian
Pages 668
Illustrations b/w figures
Binding hardback
ISBN 978-954-322-561-3
Creation date 2013
Size 21 х 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset