History of the Eastern cults in Moesia Inferior and Thracia (5th c. BC  4th c. AD)
История на източните култове в Долна Мизия и Тракия (V в.пр.н.е. 
 IV в.от н.е.)
Language: Bulgarian. Category: Roman religion

 

Table of contents 

Предговор

Първи дял. Египетски култове

I. Култът на Сарапис и Изида

А. Каталог с коментар на паметниците на Сарапис, Изида, Анубис, Озирис, Хор-Харпократ, Ра (Долна Мизия и Тракия)

Б. Интерпретация

1. Историография

2. Литературни извори за култа

3. Епиграфски паметници. Имената и епитетите на боговете

4. Археологическите паметници. Иконография

5. Монетните изображения на египетските божества (историческа интерпретация)

6. Разпространение на култа. Хронология и центрове

а) през елинистическата епоха

б) през римската епоха

7. Етнически и социален произход на посветителите, светилища

8. Култът. Светилища, култови практики

9. Синкретизмът

Втори дял. Малоазийско-Балкански култове

I. Култовете на Великата майка на боговете и Атис

А. Каталог с коментар на паметниците на Богинята и Атис (Долна Мизия и Тракия)

Б. Интерпретация

1. Историография

2. Епиграфските паметници. Имената и епитетите на боговете

3. Археологическите паментици. Иконография

а) паметниците от предримската епоха

б) паметниците от римската епоха

4. Монетните изображения на Майката на боговете и Атис (историческа интерпретация)

5. Култът. Организация, жреци, светилища; култови практики

6. Етнически и социален произход на посветителите

7. Разпространение на култа. Хронология и центрове

а) през предримската епоха

б) през римската епоха

8. За тракийския култ на Великата богиня-майка

III. Култът на Сабазий

А. Каталог с коментар на паметниците на Богинята и Атис (Долна Мизия и Тракия)

Б. Интерпретация

1. Историография

2. Обща характеристика на паметниците. Хронология и цеонтрове на разпространение на култа. Етнически и социален произход на посветителите

3. Археологическите паментици. Иконография

4. Епиграфските паметници. Имената и епитетите на боговете. Жреци, храмове

5. Синкретизъм и връзка с други божества

6. Тракийската същност на Сабазиевия култ

IV. Паметниците с посвещение на Зевс (или бог) Хюпсистос

А. Каталог с коментар на паметниците на Богинята и Атис (Долна Мизия и Тракия)

Б. Интерпретация

1. Историография

2. Епиграфските паметници. Имената и епитетите на Хюпсистос. Епиграфските формули

3. Иконография

4. Разпространение на паметниците. Хронология и центрове

5. Социален и етнически произход на посветителите

6. Култът. Жреци, култови организации, светилища; светлината в култовите практики

7. Боговете с епитета Хюпсистос в тракийския пантеон

Дял трети. Малоазийски и Предноазиатски култове

V. Култът към Юпитер (Зевс) Долихен

А. Каталог с коментар на паметниците на Богинята и Атис (Долна Мизия и Тракия)

Б. Интерпретация

1. Историография

2. Епиграфските паметници. Имената и епитетите на бога

3. Археологическите паметници. Иконография

4. Разпространение на култа. Хронология и центрове

5. Социален и етнически произход на посветителите

6. Култът. Жреците и техните имена, храмовете; култови практики

VI. Богините от Разградските плочки и техните паралели

А. Каталог с коментар на паметниците

Б. Интерпретация

VII. Сирийската богиня

А. Каталог с коментар на паметниците

Б. Интерпретация

VIII. Светият и справедливият богове

А. Каталог с коментар на паметниците

Б. Интерпретация

IX. Капитолийската Триада в Малоазийски вариант

Каталог с коментар на паметниците

X. Приап

А. Каталог с коментар на паметниците

Б. Интерпретация

XI. Глюкон. Паметникът от Томи

XII. Мен

А. Каталог с коментар на паметниците

Б. Интерпретация

XIII. Митраизмът

А. Каталог с коментар на паметниците

Б. Интерпретация

1. Историография

2. Епиграфските паметници. Имената и епитетите на Митра

3. Разпространение на култа. Хронология и центрове

4. Социален и етнически произход на посветителите

5. Култът. Светилища, жреци

6. Траките и митраизмът

Заключение

Библиография

Карти

1. Разпространение на египетските култове

2. Разпространение на култовете на Великата майка на боговете и Атис

3. Разпространение на култа на Сабазий

4. Разпространение на паметниците с посвещение на Хюпсистос

5. Разпространение на на култа на Юпитер Долихен

6. По-рядко разпространени малоазийски и предноазиатски култове

7. Разпространение на митраизма

Списък на илюстрациите

Показалци за локализациите на паметниците от каталозите

 

Details
Publisher Nauka i izkustvo
Language Bulgarian
Pages 520
Illustrations b/w figures, maps
Binding hardback
Creation date 1982
Size 16 х 24 cm
Citation
Citation Тачева, Маргарита. История на източните култове в Долна Мизия и Тракия (V в.пр.н.е. - IV в.от н.е.). София: Наука и изкуство, 1982.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset