Islam Between East and West
Ислямът между Изтока и Запада
Islam između Istoka i Zapada
Category: Theology
Language: Bulgarian

 

     This is not a book of theology. It deals with dogmas, institutions and teachings of Islam with the aim of establishing the place of Islam in the general spectrum of ideas. It is a book at Islam not from within but rather from without. In this sense, the topic of the book is not primarily Islam as a teacher but Islam as an outlook on the world.

Alija Izetbegović

Table of contents

Бележки на автора

Въведение

Част първа. Встъпление: относно религията

Първа глава. Сътворение и еволюция

Дарвин и Микеланджело

Корените на идеализма

Дуализмът на живия свят

Смисълът на хуманизма

Втора глава. Култура и цивилизация

Сечиво и култ

Отражение на живия дуализъм

Образование и вглъбяване

Техническо и класическо образвование

Масовата култура

Провинцията и градът

Работническата класа

Религия и революция

Прогресът срещу човека

Песимизмът на театъра

Нихилизмът

Трета глава. Феноменът на изкуството

Изкуство и наука

Изкуство и религия

Изкуство и атеизъм

Конкретността на изкуството

Драмата на човешкото лице

Артистът и неговото дело

Дизайн и функционалност

Изкуство и критика

Четвърта глава. Морал

Дълг и интерес

Намерение и дело

Обучение и възпитание

Морал и разум

Науката и учените, или две от Кантовите критики

Морал и религия

Така нареченият общ интерес и моралът

Морал без Бог

Пета глава. Култура и история

Първоначалния хуманизъм

Изкуство и история

Етика и история

Човекът на изкуството и опитът

Шеста глава. Драма и утопия

Идеалното общество

Утопия и морал

Подчинени и еретици

Общност и общество

Личност и „социален индивид“

Утопия и семейство

Част втора. Ислям  двуполюсно общество

Седма глава. Мойсей  Исус  Мухаммед

Тук и сега

Чистата религия

Приемане и отхвърляне на Христос

Осма глава. Ислямът и религията

Двуполюсността на петте стълба на исляма

Религия, обърната към природата

Ислямът и животът

Девета глава. Ислямската природа на правото

Двете страни на правото

Наказание и социална защита

Десета глава. Идеи и реалност

Уводни бележки

Исус и християнството

Маркс и марксизмът

Бракът

Двата вида суеверия

Единадесета глава. „Третият път“ извън исляма

Англосаксонският свят

„Историческият компромис“ и социалдемокрацията

Есе. Себеотдаване на Бог

Приложение. Таблица на противоположностите

 

Details
Publisher Grand Mufti's Office of the Muslim Denomination in Republic of Bulgaria
Language Bulgarian
Pages 466
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-619-7406-34-4
Creation date 2020
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset