Titus Flavius Josephus. Judean War
Flavius Josephus's Books of the History of the Jewish War against the Romans
Φλαυίου Ἰωσήπου ἱστορία Ἰουδαϊκοῦ πολέμου πρὸς Ῥωμαίους βιβλία
Language: Bulgarian
. Category: Ancient authors

 

Table of contents

Предговор

Книга първа

I. Антиох IV в Йерусалим

II. Наследниците на Юда

III. Управлението на Аристобул

IV. Управлението на Александър Янай

V. Александра и фарисеите

VI. Битката между Аристобул и Хиркан

VII. Помпей завладява Йерусалим

VIII. Габиний, Крас и Касий в Юдея

IХ. Смъртта на Аристобул. Антипатър подкрепя Цезар

Х. Антипатър  управител на Юдея, Ирод – управител на Галилея

ХI. Ирод  управител на цяла Сирия. Убийството на Антипатър

XII. Фазаил и Ирод, обявени от Антоний за тетрарси

XIII. Партите опустошават Йерусалим

ХIV. Ирод е обявен от римляните за цар на юдеите

ХV. Завръщането на Ирод в Юдея и завладяването на Йерусалим

ХVI. Съпротива срещу Ирод

ХVII. Брак с Мариам от Макавеите

ХVIII. Завладяването на Йерусалим. Смъртта на Антигон

XIX. Борбата срещу арабите. Земетресение в Юдея

ХХ. Ирод преминава на страната на Октавиан

ХХI. Строителството на Ирод. Неговият характер

ХХII. Екзекуцията на Хиркан и Мариам

ХХIII. Синовете на Мариам

XXIV. Дворцови интриги

ХХV. Помирението на Александър с Ирод

XXVI. Клеветата на Еврикъл

XXVII. Убийството на синовете на Мариам

XXVIII. Семейството на Ирод

XXIX. Антипатър в Рим

XXX. Нападките на Антипатър срещу Ирод

XXXI. Завръщането на Антипатър в Йерусалим

XXXII. Антипатър разобличен

XXXIII. Разрушаване на златния орел пред храма. Убийството на Антипатър. Смъртта на Ирод

Книга втора

I. Бунт в Йерусалим след възкачването на трона на Архелай

II. Оплаквания срещу Архелай в Рим

III. Въстание срещу Сабин

IV. Въстание на войниците на Ирод, Юда, Симон, Атронгей

V. Вар в Юдея

VI. Цезар поделя царството на Ирод

VII. Лъже-Александър. Архелай в изгнание

VIII. Юда от Галилея. Философските школи на юдеите

IX. Размирици при Пилат. Ирод Антипа в заточение

X. Петроний пречи на излагането на статуята на Калигула в храма на Йерусалим

XI. Смъртта на Агрипа I

XII. Куман и Феликс  прокуратори

XIII. Сикариите и псевдопророкът от Египет

XIV. Прокураторите Фест, Албин и Цезий Флор

XV. Флор провокира въстанието

XVI. Речта на Агрипа II пред юдеите

XVII. Начало на войната. Менахем

XVIII. Преследването на юдеите в гръцките градове

XIX. Поражението на Цестий

XX. Назначаването на юдейските военачалници

XXI. Йосиф и Йоан от Гисхала в Галилея

XXII. Делата на Симон, син на Гиора

Книга трета

I. Нерон прехвърля командването на Веспасиан

II. Поражението на юдеите при Аскалон

III. Описание на Галилея, Самария и Юдея

IV. Йосиф от Сепфора

V. Същност на римската войска и римския лагер

VI. Веспасиан в Галия

VII. Завземането на Йотапата

VIII. Пленяването на Йосиф

IX. Завземането на Йопа и Тивериада

X. Завладяването на Тарихея. Река Йордан и езерото Генисар

Книга четвърта

I. Завземането на Гамала

II. Превземането на Гисхала

III. Йоан от Гисхала и зилотите

IV. Идумеите в Йерусалим

V. Кървава баня на идумеите и зилотите

VI. Господството на зилотите

VII. Тиранията на Йоан. Сикариите в Масада. Веспасиан завладява Гадара

VIII. Йерихон, Голямата равнина и Мъртво море

IX. Симон в Йерусалим

X. Обявяването на Веспасиан за император

XI. Тит пред Йерусалим

Книга пета

I. Партите в Йерусалим

II. Нападението на юдеите при Планината на маслините

III. Поражението на римляните пред стените

IV. Описание на Йерусалим

V. Храмът и кулата Антония

VI. Работа по разполагането на лагера

VII. Атака срещу първата стена

VIII. Превземането на втората стена

IX. Йосиф призовава юдеите да се предадат

X. Глад в Йерусалим

XI. Разпъването на кръст на юдеите

XII. Изграждане на защитна стена

XIII. Юдейски дезертьори

Книга шеста

I. Превземането на Антония от римляните

II. Битки за храма

III. Военна хитрост на юдеите. Делото на Мария

IV. Храмът в пламъци

V. Последствия от опожаряването на храма. Пророчествата за разрушението

VI. Речта на Тит пред юдеите

VII. Йерусалим гори

VIII. Окончателно завладяване на града

IX. Пленяването на Йоан. Равносметка на загубите

X. Предишни съдби на Йерусалим

Книга седма

I. Сриването на Йерусалим със земята

II. Пленяването на Симон, син на Гиора

III. Празници в чест на Веспасиан. Положението на юдеите в Антиохия

IV. Веспасиан в Рим. Германците и сарматите

V. Триумфът

VI. Завладяването на Махерунт

VII. Поражението на цар Антиох от Комагена. Аланите

VIII. Обсадата на Масада

IX. Самоубийството на защитниците на Масада

X. Бунтовете на сикариите в Александрия

XI. Сикарият Йонатан в Кирена

Йосиф Флавий. Юдейската война

Details
Publisher East–West Publishing
Language Bulgarian
Pages 464
Illustrations
Binding hardback
ISBN 978-619-01-0559-6
Creation date 2020
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset