Hristo Gandev: A path of life and scientific heritage
Христо Гандев: Житейски път и научно наследство
Language: Bulgarian

 

   Hristo Gandev (19071987) was a Bulgarian professor and historian. Gandev was a lecturer at the Sofia University "St. Kliment Ohridski". From 1946 to 1961 he was head of the Department of Modern General History. Between 1948 and 1951 he was Dean of the Faculty of History and Philology. In 1958 he was appointed director of the Ethnographic Institute with a Museum at the Bulgarian Academy of Sciences.

 

Table of contents

Р. Радкова. Встъпителни думи

Увод

Първа глава. Семейна среда и житейски път

1. Семейно и родово наследство. Родът Гандеви

2. Ученически и студентски години

2.1. На ученическата скамейка

2.2. Студентство

2.3. Специализация в Прага

3. Пътят към Софийския университет

3.1. Библиотекар в Университетска библиотека

3.2. Частен хоноруван доцент

4. По трънливия път на преподавател, директор и общественик

4.1. Доцент. Професор. Ръководител

4.2. Директор на ЕИМ при БАН

5. Отново в Университета

Втора глава. Изследвания и преподавания в областта на общата история

1. Дипломна теза, докторска дисертация и встъпителна лекция

2. Между науката и популяризацията

2.1. Преход от Средновековие към Ново време

2.2. Революционният деветнайсети век

2.3. Съвременни проблеми

3. Лекционни курсове по обща история

Трета глава. Миналото на българския народ през погледа на учения

1. Кратък поглед върху българския народен дух, политически, икономически и културен живот

2. Начало на Българското възраждане

3. Икономически и социални процеси

4. Националнореволюционни борби и постижения през втората половина на XIX век

5. Българите и другите европейски народи

6. След Освобождението

Четвърта глава. Етнографски и демографски проблеми в творчеството на проф. Христо Гандев

1. От народност към нация (XV-XX век)

1.1. Българският XV век

1.2. Етногенезис на българския народ

1.3. „От народност към нация

2. Проучвания и опити за влияние върху бита и обичаите на социалистическа България

Пета глава. Изворознание, история на историческата наука и историческо познание

1. Изворознание и издаване на извори

2. Историята на историческата наука и Христо Гандев

3. Историческото познание

Заключение

Приложения

Съпруга и дъщера

Житиепис

Библиография

Именен показалец

 

Details
Publisher Gutenberg
Language Bulgarian
Pages 432
Illustrations b/w figures
Binding hardback
ISBN 978-619-176-181-4
Creation date 2021
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset