Historical-philosophical studies. Vol. II: Middle Ages. Part 2: Augustine and Descartes / From Plethon to Vissarion / Articles
Историко-философски изследвания. Том II: Средновековие. Част 2
Category: Medieval Philosophy
Language: Bulgarian

 

Table of contents

Августин и Декарт. Размишление върху основанията на модерната култура

I. Няколко думи за въведение

II. Проблемът

III. Контекстът

IV. Едно предварително наблюдение

V. Принципът на съмнението

VI. Едно „психоаналитично“ отклонение

VII. Августин: „Аз съм“

VIII.Из трактата „За природата на доброто“

IX. Ренесансът: експанзията на емпиричния Аз

X. Два текста

1. Марсилио Фичино, Платоновата теология, за безсмъртието на душата, XIV

2. Джовани Пико делла Мирандола, Хептаплус, V 6

XI. Жилото в плътта

XII. Декарт: „Обратната перспектива“

XIII.Декарт: „Мисля, следователно съм“

XIV. Из „изследване на истината с помощта на естествения разум“

XV. Aз съм пътят, истината... животът?

XVI. Каква ми е Хекуба

XVII. Приложение

1. Диалогичният принцип на историко-културното изследване

2. Едно допълнение

Плитон до Висарион

I. Началото на дискусията за отношението между Платоновата и Аристотеловата философия

1. Плитон. Живот и съчинения

2. „За различията между Платон и Аристотел“

II. Началото на дискусията за отношението между Платоновата и Аристотеловата философия (учението за идеите)

II. Съмнения и опровержения

1. Първите реакции

2. Георги Схоларий и неговата „Защита на Аристотел“

IV. Отговорът на Плитон

V. Философските възгледи на Плитон

1. „Коментар върху халдейските оракули“

2. „Закони“

3. „Трактат за добродетелите“

VI. Продължение на дискусията

1. Критиката на Теодор Газа

2. Защитата на Михаил Апостолий

3. Отговорът на Андроник Калист

VII. Аргументите на Матей Камариотис

VIII. „Хулителят на Платон“ и неговият опонент

1. Георги от Трапезунд. Полемиката срещу Теодор Газа

2. Георги от Трапезунд, „Сравнение между Платоновата и Аристотеловата философия“

3. Намесата на Николо Пероти

IX. Философските възгледи на Висарион

1. „Срещу хулителя на Платон“

2. За природата и изкуството“

Статии

I. Един дискусионен въпрос у Тома от Аквино: причината за греха

II. Проблемът за светлината в коментара на свети Тома от Аквино

1. Върху „За божествените имена“ на Дионисий Псевдо-Ареопагит

II. Свети Тома от Аквино и средновековната визия за човека

III. Studiositas и curiositas у свети Тома от Аквино

IV. Майстер Екхарт или за мъжеството на разума

V. Георгий Пахимер между Платон и Дионисий: единното и битието

VI. Meriston symbolon. Григорий Акиндин и спорът за Таворската светлина

 

Details
Publisher East–West Publishing
Language Bulgarian
Pages 400
Illustrations
Binding hardback
ISBN 978-619-01-0668-5
Creation date 2020
Size 14 х 22 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset