Histoire des croyances et des idées religieuses. Tome III: De Mahomet à l'âges de Réformes
Author: Mircea Eliade. Translation from French to Bulgarian by Kaloyan Pramatarov and Todorka Mineva

 

Table of contents

Предговор

Използвани съкращения

Глава XXXI. Религиите на древна Евразия: Тюрко-монголи, фино-угри, балто-славяни

§241. Ловци, номади, воини

 §242. Тенгри, „Богът-Небе

§243. Структурата на Света

§244. Перипетиите на Сътворението

§245. Шаманът и шаманското посвещаване

§246. Шамански ритуали и митове

§247. Значение и влияние на шаманизма

§248. Религии на северноазиатските и фино-угрийските народи

§249. Религията на балтите

§250. Славянското езичество

§251. Обреди, митове и вярвания на древните славяни

Глава XXXII. Християнските църкви до иконоборческата криза (VIIIIв.)

§252. Roma non pereat...

§253. Августин: от Тагаст до Хипон

§254. Ориген, великият предшественик на Августин

§255. Полемичните позиции на Августин. Неговото учение за благодатта и предопределението

§256. Култът към светците: martyria, мощи, поклонничества

§257. Източната църква и разцветът на византийското богословие

§258. Почитането на иконите ииконоборчеството

Глава XXXIII. Мохамед и разцветът на исляма

§259. Аллах, арабският deus otiosus

§260. Мохамед, „Апостол на Бога

§261. Екстатичното пътуване до Небето и Свещената книга

§262. „Емиграцията в Медина

§263. От изгнанието до триумфа

§264. Посланието на Корана

§265. Проникването на исляма в Средиземноморието и Близкия Изток

Глава XXXIV. Западният католицизъм от Карл Велики до Йоахим Флорски

§266. Християнството през Ранното Средновековие

§267. Усвояване и преосмиляне на дохристиянските традиции: святост на кралската власт, рицарство

§268. Кръстоносните походи: есхатология и политика

§269. Религиозно значение на романското изкуство и на куртоазната любов

§270. Езотеризъм и литературно творчество: трубадури, Fedeli d'amore, цикълът за Граала

§271. Йоахим Флорски: една нова теология на историята

Глава XXXV. Мюсюлмански теологии и мистика

§272. Основите на мажоритарното богословие

§273. Шиизмът и езотеричната херменевтика

§274. Исмаилизмът и прославата на имама; Великото Възкресение; Махди

§275. Суфизъм, езотеризъм и мистични опити

§276. Суфийските учители. От Зу-н Нун до Тирмизи

§277. Ал-Халадж, мистик и мъченик

§278. Ал-Газали и примирението между Калам и суфизма

§279. Първите метафизици; Авицена; философията на мюсюлманска Испания

§280. Последните и най-велики мислители в Андалусия: Авероес и Ибн Араби

§281. Сухраварди и мистичното учение за Светлината

§282. Джалал ад-Дин Руми: музика, поезия и свещени танци

§283. Възходът на суфизма и реакцията на теолозите. Алхимията

Глава XXXVI. Юдаизмът от въстанието на Бар-Кохба до хасидизма

§284. Написването на Мишна

§285. Талмудът. Антиравинската реакция: караитите

§286. Еврейски теолози и философи през Средновековието

§287. Маймонид: между Аристотел и Тората

§288. Първите изрази на еврейската мистика

§289. Средновековната кабала

§290. Исаак Лурия и новата Кабала

§291. Изкупителят-вероотстъпник

§292. Хасидизмът

Глава XXXVII. Религиозни движения в европа: от ранното средновековие до Реформацията

§293. Дуалистичната ерес във Византийската империя: богомилството

§294. Богомилите в Западна Европа: катарите

§295. Свети Франциск Асизки

§296. Свети Бонавентура и мистичното богословие

§297. Свети Том Аквински и схоластиката

§298. Майстер Екхарт: от Бог до Божеството

§299. Народният пиетет и рисковете на набожността

§300. Бедствия и надежди: от флагелантите до devotio moderna

§301. Николай Кузански и залезът на Средновековието

§302. Византия и Рим. Спорът за filioque

§303. Монасите исихасти. Свети Григорий Палама

Глава XXXVIII. Религия, магия и херметични традиции преди и след Реформацията                                    

§304. Отживелици от дохристиянските религиозни традиции

§305. Символи и ритуали на катартичния танц

§306. „Ловът на вещици и превратносте на народната религия

§307. Мартин Лутер и Реформацията в Германия

§308. Теологията на Лутер. Полемиката с Еразъм

§309. Цвингли, Калвин, католическата Pеформация

§310. Хуманизъм, неоплатонизъм и херметизъм през Ренесанса

§311. Нови валоризации на алхимията: от Парацелз до Нютон

Глава XXIX. Тибетските религии

§312. „Религията на хората

§313. Традиционни схващания: Космос, хора, богове

§314. Религията бон: конфронтации и синкретизъм

§315. Формиране и развитие на ламаизма

§316. Ламаистки учения и практики

§317. Онтология и мистична физиология на Светлината

§318. Актуалност на някои тибетски религиозни достижения

Състояние на въпросите. Критически библиографии

История на религиозните идеи и вярвания. Том 3. От Мохамед до епохата на Реформацията

Details
Publisher SOMN
Language Bulgarian
Pages 368
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-8523-03-5
Creation date 2009
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset