Table of contents

Предговор

Част първа. Въведение в тракийското изворознание. От Омир до Полибий

Глава първа. Проблематиката

Глава втора. Епосът

Глава трета. Лириката

Глава четвърта. Прозата

Глава пета. Драмата

Глава шеста. Историографията

Глава седма. Философията

Глава осма. Реториката

Глава девета. Историците от IV до II в. пр. Хр.

Основна литература

Съкращения

Част втора. Подбрани изводи

Епосът

Омир

Омирови химни

Фрагменти на гръцки епици

Ономакрит

Аристей от Проконесос

Хезиод

Лириката

Калин

Архилох

Тиртей

Алкей

Анакреон

Симонид

Ибик

Хипонакс

Бакхилид

Мимнерм

Пиндар

Прозата

Хекатей

Харон

Хеланик

Ферекид

Акусилай

Ксант

Драмата

Есхил

Софокъл

Еврипид

Фрагменти на трагически поети

Диоген Атински

Анонимен поет

Аристофан

Фрагменти на комически поети

Метаген

Теопомп

Кратин

Калий

Телекид

Фермип

Евполид

Кантарос

Архип

Историографията

Херодот

Тукидид

Ксенофонт

Философията

Платон

Аристотел

Теофраст

Стратон от Лампсак

Хермип

Реториката

Антистен

Лизий

Андокид

Исократ

Исей

Алкидамант

Хиперид

Ликург

Есхин

Демостен

Демад

Историците от IV до II в. пр. Хр.

Анаксимен

Андрон

Адротион

Антиклид

Асклепиад

Дей(л)ох

Дейний

Демарат

Дурис

Ефор

История на Елада от Оксиринх

Калистен

Ктесий

Марсий от Филипи

Нимфас

Палефат

Птолемей

Тропомп

Филохор

Хекатей

Хиероним

Полибий

Гръцките интелектуалци и тракийският свят

Details
Publisher East–West Publishing
Language Bulgarian
Pages 512
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-619-152-159-3
Creation date 2013
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset