Frashër Demaj. Great Britain and the Albanian question 18751913
Frashër Demaj. Britania e Madhe dhe çështja shqiptare 18751913
Translation from Albanian into Bulgarian by Anton Panchev

 

Table of contents

Представяне на предмета

Съкращения

Предговор

Въведение

Първа глава. Политиката на Великобритания към албанците и Балканите 18751878

1. Великобритания на прага на Източната криза

2. Позицията на британската дипломация спрямо Османската империя и Балканите в началото на Източната криза

4. Позицията на британската политика спрямо руско-турската война и албанците

Втора глава. Реакцията на Великобритания спрямо Санстефанския договор

1. Санстефанският договор и Албания

2. Несъгласията на британското правителство с руско-турското споразумение и искането за организиране на международна конференция

Трета глава. Позицията на британската дипломация спрямо Призренската албанска лига

1. Призренската албанска лига през призмата на британската дипломация

2. Меморандумите, петициите, исканията и протестите на албанците, отправени до британското правителство

3. Дипломатическата мисия на Абдюл Фрапъри и Мехмет Вриони в Лондон

Четвърта глава. Великобритания, Берлинският конгрес и Албанският въпрос

1. Британската дипломация и съперничеството на Великите сили на Берлинския конгрес

2. Позицията на Лондон и разглеждането на албанския въпрос на Берлинския конгрес

3. Реакцията на британската дипломация спрямо разпокъсването на албанските земи

Пета глава. Политическата обстановка на Балканите и позицията на Великобритания спрямо албанското национално движение 18811899

1. Положението на албанците след Призренската лига и позицията на Великобритания спрямо тях

2. Ситуацията в Албания и позицията на Великобритания към Кризата от 1897 г.

3. Обстоятелствата, при които се създава Печката лига и позицията на британската дипломация

Шеста глава. Международната обстановка и позицията на британската дипломация спрямо албанците 19001912

1. Обстановката в Албания, италоавстро-унгарското съперничество и британското присъствие в албанските земи

2. Ситуацията в Албания и Младотурската ревлюция 1908

3. Албанските въстания в периода 19101911 и позицията на Великобритания към тях

4. Генералното въстние от 1912 г.

Седма глава. Обявяването на независимостта на Албания и реакцията на британската дипломация

1. Обявяването на независимостта на Албания

2. Реакцията на Великобритания спрямо Балканския съюз и балканските войни

3. Великобритания и албанският въпрос на Посланическата конференция в Лондон

4. Позицията на британската дипломация спрямо североизточната граница на Албания

5. Позицията спрямо границата с Гърция

Заключнечие

Хронологична таблица

Архивни източници

Издадени документи

Вестници и списания

Литератуа

Details
Publisher Balkan Institute
Language Bulgarian
Pages 336
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-9951-409-25-4
Creation date 2016
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset